CRIP, WHAT?? Enunciaciones, tensiones y apropiaciones en torno a la reivindicación de lo tullido en el contexto español

2020

 

La diversitat funcional ha estat tradicionalment nomenada de forma estigmatitzadora: discapacitat, minusvalidesa, invalidesa, etc. L’activisme de vida independent espanyol batalla contra aquestes heterodesignacions, apostant per formes d’auto-enunciació en positiu, fins i tot des de la reapropiació de l’insult. Aquest article busca analitzar aquest procés arran de l’aparició i difusió del terme ‘tullido’ (esguerrat o tolit en català) en un moment particular de confluència entre activismes: les aliances queer-crip o esguerrat-transfeministes. A tal efecte, es parteix dels resultats d’una investigació etnogràfica, a cavall entre l’acadèmia i l’activisme, que permet, d’una banda, traçar una genealogia del que tullido, i de la seva traducció com a crip, en el context espanyol; i, d’altra banda, reflexionar, gràcies a les entrevistes realitzades amb activistes de la diversitat funcional, transfeministes i queer, sobre els diferents posicionaments al voltant de la utilització, i possible politització, d’aquestes injúries.

Les conclusions apunten a les tensions existents al voltant de la representació i l’enunciació de/des del tullido i amb relació a les lògiques colonials subjacents a la reivindicació d’allò crip. No obstant això, també s’identifica el potencial polític del terme invàlid que resulta subversiu quan és reivindicat pels subjectes concernits. Anomenar-se tullido (o esguerrat) comporta no només evidenciar com a diferent, sinó com a deficitari segons els estàndards vigents de normalitat i desitjabilitat i, per tant, riure’s de les seves lògiques capacitistes i denunciar la biopolítica que els governa.

García-Santesmases Fernández, Andrea (2020). CRIP, WHAT?? Enunciaciones, tensiones y apropiaciones en torno a la reivindicación de lo tullido en el contexto español. Papeles del CEIC, vol. 2020/2, papel 232, 1-20.