Cures més enllà de la pandèmia, cinc claus per a repensar el treball social amb persones en situació de dependència

2022

 

Aquest treball, que analitza l’esdevingut en el primer any de pandèmia, pretén que l’anàlisi de l’excepcionalitat serveixi per a repensar el sentit comú instaurat en la normalitat. Més enllà de si la COVID-19 es converteix en una endèmia, i convivim amb el virus com una grip estacional més, els seus efectes psicosocials perduraran. Els imaginaris i pràctiques capacitistes i edadistes que van comportar el tancament, silenciament i abandó de milers de persones al nostre país no van ser conseqüència del desconcert de la urgència, sinó l’explicitació dramàtica d’una realitat latent: la que no a totes les vides se’ls atorga el mateix valor.

García-Santesmases, A.; Moyà-Köhler, J.; Farré Montalà, Ll. (2022). Des/cuidados más allá de la pandemia, cinco claves para repensar el trabajo social con personas en situación de dependencia. En “Soledad, duelo, dolor y muerte en tiempos de pandemia. Una perspectiva desde la profesión” (Editores: Hidalgo Lavié, A.; Lorenzo Gilsanz , F.; Segado Sánchez-Cabezudo, S.). Editorial Thomson Reuters – Aranzadi. p.329-348.