BLOG

Cristina Moreno Lozano, doctoranda en Estudis de Ciència i Tecnologia de la Universitat d’Edimburg està fent una estada de recerca a CareNet

Cristina Moreno Lozano, doctoranda en Estudis de Ciència i Tecnologia de la Universitat d’Edimburg està fent una estada de recerca a CareNetCristina...

Victoria Andelsman Álvarez, investigadora predoctoral del proyecto ERC “Datafied Living” de la Universidad de Copenhagen, realiza una estancia con CareNet

Victoria Andelsman Álvarez, investigadora predoctoral del proyecto ERC "Datafied Living" de la Universidad de Copenhagen, realiza una estancia con...

Convocatòria de beques postdoctorals a la Universitat Oberta de Catalunya, una oportunitat per fer recerca a CareNet

La data límit per postular és el 17 de febrer. Envia una carta de motivació, un CV que inclogui una llista de publicacions i una exposició sobre els teus interessos de recerca actuals i futurs abans de l’11 de febrer de 2023

Katherine Campos, investigadora de la Universitat Catòlica de Xile, realitza una estada de recerca amb CareNet

Katherine Campos, investigadora de la Universitat Catòlica de Xile, realitza una estada de recerca amb CareNet  La seva tesi investiga la...