CareNet s’interessa per com la tecnologia i els sistemes de coneixement expert re-configuren la cura, el seu impacte en qui cuida i es cuida’t, i per les noves maneres de re-imaginar les cures i les crisis desde els col·lectius implicats.

Infrastructures de la cura

Ens interessa la materialitat de la cura: com les infraestructures digitals, arquitectòniques i urbanístiques, així com els objectes quotidians, reconfiguren, re-distribueixen i re-defineixen les relacions de cura i suport. També com aquestes materialitats són apropiades i resignificades per les persones que cuiden i són cuidades i com afecta això a la distribució del treball, de les responsabilitats, i del que entenem per bona i mala cura.

Activismes de la cura

A partir d’una mirada interseccional, estudiem les iniciatives de cures i de suport comunitàries. Ens interessa entendre com les persones que són cuidades (persones amb diversitat funcional, malaltia mental, persones grans, amb condicions cròniques o en procés de final de vida), així com les persones que cuiden, transformen les cures i la seva pròpia condició en un assumpte polític. Analitzem com aquests grups, comunitats i xarxes i experimenten amb nous models i nocions de cura, i alhora, fan visible les limitacions, discriminacions o formes de violència que impliquen els models més convencionals.

Cures i Desastres

Des de perspectives participatives i inclusives, estudiem el rol del coneixement i la tecnologia en la transformació de la cura i el suport en situacions d’emergència, crisi i desastres. D’una banda, ens interessem pel paper de la cura i el suport, especialment aquell que ve mediat per infraestructures digitals, a l’hora de fer front i recuperar-se de situacions de crisi. D’altra banda, estudiem i promovem formes més integrades i inclusives de gestionar i reduir el risc de crisis i desastres.

Les cures més enllà dels humans

CareNet s’interessa també pels no-humans amb els que compartim existència (animals, plantes, objectes, etc.). A partir de la filosofia, els estudis socials de ciència i tecnologia o el disseny, fem visibles les interdependències que mantenim amb altres entitats més que humanes, per exemple en pràctiques de manteniment i reparació d’objectes i tecnologies, en la relació amb altres animals o plantes, i com això ens ajuda a pensar ètiques i polítiques per fer front a un moment de crisi climàtica, ambiental i social com el que vivim.

CONTACT

Internet Interdisciplinary Institute IN3 UOC

 
Av. Carl Friedrich Gauss, 5,
08060 Casteldefels, Barcelona, Spain
+34 934 50 52 00
 

 

3 + 15 =