Estudi qualitatiu de l’afectació, respostes i millores derivades de la pandèmia en centres residencials

2022

 

Els objectius generals de RESICOVID-19 consisteixen a avaluar l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 sobre les persones que viuen a les residències, especialment les geriàtriques, de dependència i salut mental de Catalunya, així com sobre les seves famílies, les persones treballadores i les organitzacions, de manera multidisciplinària i multidimensional. També a elaborar propostes de millora basades en l’experiència de la pandèmia i en la participació de persones residents, famílies, professionals, membres de direcció i stakeholders. Addicionalment, identificar i valorar la capacitat d’adaptació dels i les professionals i centres de respondre a l’enorme impacte de la COVID-19 amb compromís i resiliència. CareNet ha liderat l’estudi qualitatiu, que s’ha fet en diverses residències, sobretot geriàtriques, però també de salut mental i de discapacitat, on s’han recollit les vivències i experiències de les persones residents, familiars, professionals i membres de la direcció, així com de diversos grups d’interès, a través d’entrevistes individuals, d’observacions i converses informals i de grups de discussió. En aquesta recollida d’experiències i pràctiques, s’han analitzat les afectacions de la pandèmia, les respostes i adaptacions i, també s’han obtingut propostes de millora pel que fa a la salut, el treball de cures i la vida quotidiana i social del centres. Treball de camp a 5 residències, 15 familiars, 19 persones residents, 31 professionals i 5 membres de direcció.

López, D., Coll i Planas, L., Máiz, C., Anitua, S., Beneyto, M. i Carbó, A. ( Anitua, Mar Beneyto i Aina Carbó (2022) Estudi qualitatiu de l’afectació, respostes i millores derivades de la pandèmia en centres residencials (pp. 122-184) Projecte RESICOVID-19.

 

Laura Coll i Planas

Sandra Anitua

Mar Beneyto

Aina Carbó