Universitat de Barcelona

rthovar@uoc.edu

Rocío Thovar

Doctoranda de Ciutadania i Drets Humans

Becària FI · UB

Rocío Thovar és graduada en Psicologia (UOC, 2015), amb Menció en Psicologia Social, i Màster en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política (UB, 2018). En l’actualitat és doctoranda de Ciutadania i Drets Humans (UB), seguint l’itinerari de Bioètica i Ètiques aplicades. Treballa a temps complet amb un contracte predoctoral FPU – 2017 del Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya.

El seu projecte de tesi s’aproxima a la problematització del tracte als animals que s’impulsa des del Moviment Animalista, amb l’objectiu d’estudiar l’acció política d’aquest moviment social i l’impacte en lo públic de l’Ètica Animal.

  • Moviment Animalista
  • Ètica Animal
  • Bioètica

CONTACTE

Internet Interdisciplinary Institute IN3 UOC

 
Av. Carl Friedrich Gauss, 5,
08060 Casteldefels, Barcelona, Spain
+34 934 50 52 00
 

 

 

4 + 7 =