Andrea García-Santesmases participa en el debat de BETEVÉ “Què en podem esperar del Pla Nacional per a les Persones Discapacitades que impulsa el govern?”

<iframe src="https://cdnapisec.kaltura.com/p/2346171/sp/234617100/embedIframeJs/uiconf_id/42600891/partner_id/2346171?iframeembed=true&playerId=0_9cvreqro&entry_id=0_9cvreqro&flashvars[streamerType]=auto" width="940" height="529" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen allow="autoplay *; fullscreen *; encrypted-media *" frameborder="0"></iframe>

Andrea García-Santesmases, investigadora postdoctoral de la Internet Interdisciplinary Institute de la UOC ha afegit la necessitat de pensar en l’accessibilitat universal, que beneficia tota la societat, i ha plantejat quin és el veritable problema per implementar les polítiques públiques