Estada de pràctiques de Susanne Hirschmann (TUM, Alemanya), amb un projecte sobre la remunicipalització de l’aigua a Barcelona

Susanne Hirschmann

Master Student

Technische Universität München (TUM)

email: susanne.hirschmann@outlook.de

Proyecto: The remunicipalisation of water in the metropolitan area of Barcelona

Inicio estancia: 1/10/2018

Fin estancia: 31/1/2019

La investigadora Susanne Hirschmann porta a terme un projecte de recerca sobre el procés de remunicipalització del subministrament d’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona. El seu enfocament es centra en com els diferents actors emmarquen les responsabilitats de l’aigua i la seva infraestructura, i el procés de participació pública que acompanya la remunicipalització. Moviments socials com Aigua és Vida i partits polítics com el CUP o Barcelona En comú, entre d’altres, realitzen una campanya per remunicipalitzar la gestió de l’aigua a Barcelona. Aquest servei ha estat en mans de l’empresa privada Aigües de Barcelona (AGBAR) durant més de 150 anys. El seu principal reclam és que l’aigua és un dret humà i un bé comú. Per aquest motiu, ha de ser administrat per entitats públiques, reforçant la democràcia i la participació pública. Aquests moviments no només qüestionen el tema molt tècnic del subministrament d’aigua, la infraestructura i la gestió de la qualitat, sinó que lluiten per la democràcia i la propietat pública. En observar el cas de Barcelona amb la perspectiva de STS, la relació profunda entre l’aigua i els humans es fa visible i subratlla la necessitat de tenir en compte la forma en què es regeix l’aigua. Susanne Hirschmann utilitza l’estudi de cas de Barcelona per descobrir com la materialitat de l’aigua i la seva infraestructura modelen les idees de participació, democratització i béns comuns a Barcelona.

Susanne Hirschmann estudia al programa de mestratge RESET (Responsabilitat en Ciència, Enginyeria i Tecnologia) a la Universitat Tècnica de Munic. El programa d’aquest màster es troba en el MCTS (Centre d’Estudis de Ciència i Tecnologia de Munic), un dels centres més destacats d’Estudis de Ciència i Tecnologia (STS) d’Alemanya. L’enfocament del programa és interdisciplinari, centrant-se en la interacció de la societat i la tecnologia, així com en aspectes de responsabilitat i participació pública en relació a les tecnologies (emergents). Va fer el seu programa de llicenciatura en Energia, Serveis de Construcció i Enginyeria Ambiental a la Universitat de Ciències Aplicades a Leipzig, on es va centrar en energies renovables i infraestructures. La seva tesi de llicenciatura tracta sobre diferents models d’autoconsum d’energia solar. També té en compte la generació descentralitzada d’energia com a mitjà per democratitzar el sector energètic.