La gestió col·laborativa de la medicació en salut mental: per una nova cultura assistencial (URV-UOC-FUND CCSM)

Vols anar-hi?

Jornada promoguda pel Comitè d’Ètica Assistencial de la FCCSM (CEA), el MARC (Medical Anthropology Research Center) de la URV i la UOC amb la col·laboració i participació del Postgrau en Salut Mental Col·lectiva i altres iniciatives comunitàries amb la voluntat de presentar alguns dels treballs realitzats per aquests grups i possibilitar la seva discussió amb els professionals, entitats en 1a persona, familiars i responsables de la xarxa pública d’atenció a la salut mental.

La Gestió Col·laborativa de la Medicació (GCM), també coneguda com a Gestion Autonome de la médication (GAM), és una iniciativa desenvolupada a inicis dels anys noranta al Quebec (Canadà) per equips de recerca en col·laboració amb la societat civil i, especialment, amb els usuaris dels serveis de salut mental i els seus defensors (advocacy groups). En els últims anys ha rebut un impuls amb la translació d’aquesta experiència a Brasil sota el marc de L’Alliance Internationale de Recherche Universités – Communautés, Santé Mentale et Citoyenneté (ARUCI-SMC). La GCM parteix d’un enfocament de potenciació de la participació de la persona consumidora de psicofàrmacs, especialment de medicació antipsicòtica. El propòsit és permetre que aquests consumidors, generalment en situació de risc d’exclusió, tinguin accés a tota la informació necessària sobre els medicaments i les seves alternatives, ja que diversos estudis mostren que entre un 25 i un 50% dels usuaris amb un diagnòstic d’esquizofrènia no obtenen el resultat esperat del tractament, malgrat complir-ho de forma regular.

Aquesta situació no ha canviat ostensiblement amb l’aparició dels antipsicòtics de segona generació. Els efectes no desitjats de caire físic i psicològic (augment del pes corporal, risc de síndrome metabòlica, dificultats de concentració, efecte en l’auto-estima, etc.), així com els significats socials vinculats (estigmatització, discriminació, etc.), que pels usuaris poden ser més importants que els efectes tangibles dels medicaments, són factors que provoquen una desigualtat en l’accés a la salut i dificulten l’aliança terapèutica i l’autonomia d’aquest col·lectiu. El projecte la Gestió Col·laborativa de la Medicació a Catalunya es va iniciar a l’any 2017 i ha donat com a resultat la elaboració d’una guia desenvolupada a partir d’una acció de recerca participativa amb diferents entitats i associacions d’usuaris, cuidadors i professionals, com el CSMA Nou Barris, el CSMA Badalona 2, l’Associació Sociocultural Radio Nikosia, la Cooperativa Aixec i la Fundació Congrés Català de Salut Mental, entre d’altres. Es tracta d’una iniciativa orientada a la implementació de polítiques de salut integradores i sostenibles dins de l’àmbit de la salut mental que permetin la promoció de la autonomia entre aquest col·lectiu i l’assoliment d’un nivell ple de ciutadania.

Program

8.30h Acollida i registre dels participants

9.00h Inauguració i presentació de la Jornada:

 • Josep Vilajoana, president de la FCCSM
 • Jordi Blanch, director del PDSMiAd
 • Àngel Martínez, URV
 • Asun Pié, UOC

9.30h La vida medicalitzada: reflexions del CEA

 • Jordi Marfà, secretari del CEA – FCCSM

9.45 h Presentació de la Guia per la gestió col·laborativa de la Medicació (URV/UOC)

 • Mercedes Serrano, UB/URV
 • Asun Pié, UOC
 • Àngel Martínez, URV
 • Leticia Medeiros, CSMA Nou Barris
 • Jordi Marfà, CSMA Badalona
 • Martin Correa – Urquiza, URV/Radio Nikosia
 • Moderadora: Paloma Lago, CSMA Nou Barris – Fòrum Salut Mental

12.00 h Pausa

12.30 h Taula de debat

 • Marcos Obregón, en 1a persona
 • Marisa Campos, familiar
 • Núria Ribas, psiquiatra, Hospital de Dia Còrsega
 • Alex Marieges, infermer
 • Moderadora: Alicia Roig, CSMA d’Horta – Guinardó. Presidenta del CEA – FCCSM

14.00 h Cloenda

 • Ada Ruiz, vicepresidenta de la FCCSM
 

Lugar

Sala d’Actes del Col·legi Oficial de Metges.

Passeig de la Bonanova, 47

Cuándo

12/13/2019 8:30h

Organiza

Universitat Oberta de Catalunya

Universitat Rovira i Virgili 

Fundació CCSM

Contacte: 

apieb@uoc.edu

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2992.6165210430977!2d2.1270927156439097!3d41.40413367926264!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x12a49814619131b7%3A0xe1b38bd727960e33!2sPaseo%20de%20la%20Bonanova%2C%2047%2C%2008017%20Barcelona%2C%20Espa%C3%B1a!5e0!3m2!1ses!2sdk!4v1574111716789!5m2!1ses!2sdk" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen=""></iframe>