Chagas, Risk and Health Seeking among Bolivian Women in Catalonia

2020

 

En aquest article, explorem les relacions entre el risc i les emocions entre les dones bolivianes que viuen amb la malaltia de Chagas, i les implicacions d’això per al seu diagnòstic i tractament a Catalunya, Espanya. Aquí, el risc és un fenomen social, mentre que les emocions es conceben com incrustades en el món sociocultural i relacional. Les emocions exerceixen un paper clau en relació amb el risc com a causa i conseqüència de la malaltia de Chagas, són la base de les pràctiques sanitàries i ens permeten relacionar el risc amb desigualtats socials més àmplies. La forma en què concebem les emocions és crucial tant des del punt de vista teòric com pràctic.

Garcia, Laia & Muela Ribera, Joan & Martínez-Hernáez, Angel. (2020). Chagas, Risk and Health Seeking among Bolivian Women in Catalonia. Medical Anthropology. 40. 1-16. DOI: 10.1080/01459740.2020.1718125.

Andrea Avaria (Universidad Autonoma de Chile)

Mariana Sanmartino (National Scientific and Technical Research Council)