La Comunicació Comunitària entorn dels incendis forestals: una via per la transformació socioecològica per a conviure amb el foc

2020

 

 

Els incendis forestals no sempre són el nostre enemic: és ben sabut que el foc forma part de molts ecosistemes. Però a través d’entrellaçats processos socials, econòmics i ecològics (Collins, 2008; Lloro-Bidart & Finewood, 2018; Walker et al., 2020), els incendis forestals estan causant cada cop més impactes negatius a nivell mundial: un veritable exemple de injustícia socioambiental (Tierney, 2019). A mesura que els incendis forestals cada cop més extrems impacten en la seguretat i el benestar de les persones, les formes de vida i el medi ambient global (Tedim et al., 2018), hi ha una crida a promoure visions alternatives per anar més enllà del paradigma actual de ‘Supressió d’incendis’ i explorar de quina manera nosaltres, la humanitat, en canvi, es pot relacionar i fer front als incendis forestals. Aquestes alternatives, com “viure amb el foc” (Ganz & Moore, 2002; Moritz et al., 2014; Otero & Nielsen, 2017; Tedim & Leone, 2017), inclouen diferents comprensions dels incendis forestals i també informen sobre les pràctiques comunicatives al voltant dels incendis forestals.

Actualment, la comunicació sobre incendis forestals es centra principalment a prevenir i mitigar els desastres provocats per incendis forestals (generalment entesos des de la “comunicació del risc”). Aquest enfocament comunicatiu es basa en gran mesura en el paradigma de “Supressió del foc” i té limitacions considerables que podrien impedir que les comunitats s’embarquin cap a una transformació social basada en la idea de “viure amb el foc”. Les limitacions inclouen, entre d’altres: un enquadrament simplista dels incendis forestals; la exclusió de les veus dels no experts; i reconèixer i abordar de manera insuficient els processos subjacents dels incendis forestals desastrosos(Christianson et al., 2011Davies et al., 2018; Mccaffrey, 2015; Paveglio et al., 2009). Per tant, per donar suport a una transformació social, cal identificar i explorar enfocaments comunicatius alternatius que trenquin amb les pràctiques de comunicació del risc i els seus suposats subjacents. La literatura mostra diverses alternatives, i aquesta investigació se centra en la “Comunicació basada en la comunitat”, entesa com un enfocament comunicatiu més transformador, inclusiu i situat en el foc, en comprometre’s críticament amb els desastres d’incendis forestals com a processos complexos a llarg termini.

Desenvolupat dins de la Xarxa PyroLife de Capacitació en Innovació, aquest projecte de tesi té com a objectiu explorar el paper de la comunicació basada en la comunitat, i específicament els centres d’interpretació, en el suport a les comunitats en territoris propensos a incendis forestals extrems amb una transformació socioecològica cap a la idea de ‘viure amb el foc’. S’aplicarà una combinació de mètodes qualitatius, com entrevistes, observació participant i visites al camp, durant adhesions als EUA (Amb la National Fire Protection Association) i a Alemanya (amb l’European Forest Institute) i un estudi de cas amb una comunitat del sud-est d’Espanya. A través d’això, el meu objectiu és explorar 1) Com es desenvolupen les iniciatives de comunicació basada a la comunitat dins de territoris propensos a incendis forestals extrems, i com els científics, els professionals (de la comunicació) dels incendis forestals juntament amb les comunitats defineixen i experimenten al voltant dels conceptes de ‘viure amb el foc’ i la transformació social; i 2) Què es pot aprendre sobre la comunicació basada en la comunitat a partir de l’estudi de cas -un centre d’interpretació d’incendis al sud-est d’Espanya-, a partir del rastreig de la seva ‘història de vida’, visualitzant-ne el futur i explorant el seu paper en el suport a la comunitat amb una transformació social orientada a viure amb el foc.

Ottolini, Isabeau. (2020). Community-based Wildfire Communication for a societal transformation towards Living with Fire (Tesi doctoral). Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).