Cures en la convivència de persones grans

2020

“El treball de cures en un cohabitatge sènior”, “Construint una comunitat de suport mutu”, “Preveient la continuïtat de les cures en la vellesa” i “Les cures en relació amb els processos de dol i mort” són els 4 capítols centrals de la publicació “Cures en la convivència de gent gran” dins de la col·lecció «Construïm habitatge cooperatiu» editada per Sostre Cívic. Són resultat del treball de relatoria que Lluvi Farré ha realitzat del procés de conceptualització i organització de les cures que el grup de Can 70 ha portat a terme durant l’any 2019 per al seu futur projecte de cohabitatge sènior.

A partir dels resultats del projecte MOVICOMA, el primer estudi del cohabitatge sènior a l’Estat Espanyol, els autors mostren en el capítol introductori com el cohabitatge sènior a Espanya no és unicament un problema d’habitatge sino que és una resposta a una manera d’organitzar i entendre les cures en la vellesa que està en crisi. A diferència d’altres països, com Dinamarca, la continuitat assistencial a través de l’autogestió esdevé un element clau en la definició d’aquestes iniciatives arreu de l’Estat. La introducció presenta també el treball de relatoria que Lluvi Farre ha portat a terme amb Can 70 durant un any i que estructura bona part d’aquesta publicació, així com la metodologia que s’ha empleat i la manera en com el grup ha autogestionat aquest treball. A partir del procés de reflexió i construcció de Can 70 podem veure com l’autonomia, la interdependència i especialment la continuïtat en les cures són un dels elements centrals del cohabitatge sènior.

En els següents capítols s’exposen aquells aspectes que Can 70 han identificat com aquelles diferents dimensions de la cura que consideren més importants en relació al seu projecte de cohabitatge sènior: la construcció d’una comunitat basada en el suport mutu, la previsió de la continuïtat de les cures en la vellesa i també en els processos de dol i mort. L’autoria col·lectiva d’aquests capítols és fruit d’un procés de co-creació textual entre la figura del relator i el grup de persones que impulsen Can 70.

En el capítol 2 els autors expliquen com el projecte de Can 70 s’organitza a partir de la idea de crear un cohabitatge sènior basat en una comunitat d’ajuda i suport mutus. Sota aquesta premissa el col·lectiu mostra el treball grupal que va realitzar per definir els termes del suport mutu en el seu projecte, indagant i assajant diversos mecanismes que els permetin concretar-lo i organitzar-se en el marc de les cures quotidianes, però alhora identificant i reconeixent també l’abast i els límits que el suport mutu desvetlla en la pròpia comunitat.

En aquest sentit, el projecte que impulsen és sobretot una manera de generar una continuïtat que es projecta més enllà del suport mutu i que els permeti assegurar les cures fins al final de la vida. En el tercer capítol doncs es mostra com mitjançant un esquema de conceptualització basat en diferents nivells de necessitats de cures el col·lectiu organitza també la incorporació de serveis d’atenció més especialitzats per donar resposta a les diferents casuístiques que es vagin presentant. Es presenten també en aquest apartat diferents recursos, eines i models que Can 70 explora en el desenvolupament del seu model de cures més especialitzades.

Finalment els autors incorporen al text el treball que el grup ha realitzat sobre la mort i els processos de dol en relació a la cura. En aquest sentit, el grup de Can 70 situa aquest aspecte com un element molt important i novedós pel seu projecte, doncs tematitzen l’afrontament dels processos de dol i mort de manera col·lectiva, no només en clau individual.

Farré, Lluvi; Can 70; López, Daniel; Suara SCCL & Sostre Cívic (2020). Cures en la convivència de persones grans. Col·lecció Construïm habitatge cooperatiu. Barcelona: Sostre Cívic.

Capítols de la publicació: 

López, Daniel; Farré, Lluvi & Can 70 (2020). 1. Introducció: El treball de cures en un cohabitatge sènior. A Cures en la convivència de persones grans (7-15), Barcelona: Sostre Cívic.

Can 70 & Farré, Lluvi (2020). 2. Construint una comunitat de suport mutu. A Cures en la convivència de persones grans (17-30), Barcelona: Sostre Cívic.

Can 70 & Farré, Lluvi (2020). 3. Preveient la continuïtat de les cures en la vellesa. A Cures en la convivència de persones grans (31-42), Barcelona: Sostre Cívic.

Can 70 & Farré, Lluvi (2020). 4. Les cures en relació amb els processos de dol i mort. A Cures en la convivència de persones grans (43-49), Barcelona: Sostre Cívic.