Encounters on the social web: Everyday life and emotions online

2015

 

Basat en un treball de camp etnogràfic, aquest estudi examina les trobades focalitzades en la web social. Es parteix de la premissa que la interacció en línia pot analitzar-se a través de la lent conceptual d’una “trobada” goffmaniano, però s’argumenta que aquest concepte ha d’ampliar-se per a tenir en compte les facetes en línia de les interaccions socials de les persones en la vida quotidiana. L’article explora el punt la manera en què els participants assidus de les aplicacions web socials interactuen amb els altres, així com la forma en què aquests gestionen les seves emocions durant aquestes trobades. Per a això, s’analitzen els diferents elements de les trobades en línia: un únic focus d’atenció visual i cognitiu, una obertura mútua i preferent a la comunicació verbal, una major rellevància mútua dels actes i un apinyament ecològic ull a ull. L’article reconceptualitza així la co-presència en entorns en línia. Conclou que el concepte goffmaniano de “trobada” ha d’ampliar-se en el context de la xarxa social per a captar el conjunt específic d’estratègies i regles que sorgeixen en les trobades en línia.

Beneito-Montagut, R. (2015). Encounters on the social web: Everyday life and emotions online. Sociological Perspectives, 58(4), 537-553.