On the Social Dimensions of Disposal

2022

 

Per què ens preocupen els residus electrònics? Encara que a vostè no el preocupin els aparells electrònics usats, la forma en què les societats decideixen el que ja no és utilitzable, on pararà, com ha d’eliminar-se i qui assumeix la responsabilitat d’aquestes tasques revela molt sobre les relacions laborals i de poder imperants.

Akese, G.; Callén, B. & Wenger, J. (2022). On the Social Dimensions of Disposal. VIGIA: Elektro-Schrott (Zeitschrift Für Technologie und Gesellschaft). Pp. 28-41

Grace Akese

Jonas Wenger