Population movements, borders, and Chagas disease

2021

 

En l’actualitat, la malaltia del Chagas és un complex problema sanitari mundial amb implicacions locals i globals. En el present article, abordem aquesta complexitat des de la perspectiva de la mobilitat humana i els seus efectes sobre la salut de les persones en els llocs d’origen i en els de trànsit i destí. Plantegem conceptes clau com la mobilitat humana -entesa com una possible determinació socioestructural i econòmica de la salut-, les barreres socials i institucionals associades i els processos d’exclusió social relacionats amb la malaltia del Chagas. També proposem el que identifiquem com a oportunitats emergents des de la perspectiva de la salut com a dret. Finalment, suggerim estratègies per a abordar la malaltia del Chagas des d’una perspectiva multidimensional i interseccional en territoris complexos, diversos i interconnectats a través de la migració.

Avaria, Andrea & Garcia, Laia & Sanmartino, Mariana & Laat, Carlos. (2021). Population movements, borders, and Chagas disease. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. 116. e2 10151. DOI: 10.1590/0074-02760210151

Andrea Avaria (Universidad Autonoma de Chile)

Mariana Sanmartino (National Scientific and Technical Research Council)