Multimodal Appreciation: Prototypes for the Evaluation and Institutionalisation of More-than-Textual Ethnography

En les últimes dècades, diferents practicants de l’etnografia de totes les àrees de les humanitats i les ciències socials han estat experimentant amb diferents formes explícitament, multimodals de descripció, anàlisi i intervenció. L’interès de moltes d’aquestes aproximacions és poder indagar sobre objectes de recerca a vegades complexos d’estudiar des de les aproximacions a l’ús i que, d’una altra manera, romandrien fora de l’aprehensible. Aquest “gir multimodal”, com se li ha anomenat, ha esperonat una proliferació de maneres “més enllà del text” que són moltes vegades impossibles de classificar i apreciar des de les maneres institucionalitzades i disciplinàries de producció de coneixement. Així mateix, malgrat les importants noves vies de producció de coneixement que aquestes obres multimodals estan obrint, rares vegades se les considera d’igual valor que produccions com a articles i monografies. Aquesta situació actual és problemàtica, però fins a un cert punt comprensible, ja que col·legues de les diferents àrees, revisors i avaluadors, s’enfronten a un enigma complex: Quins criteris emprar per a avaluar semblants singularitats multimodals?

Aquest projecte, finançat per la fundació alemanya Volkswagen en la seva convocatòria Open Up 2023-2024, respon a aquest repte experimentant en dos moments amb dos desafiaments que produeixen el impasse actual: el de l’avaluació i el de la institucionalització. El primer moment el constitueixen un conjunt d’exercicis documentals i d’immersió sensorial dissenyats per a descriure i comparar les diferents capacitats i condicions d’una selecció d’artefactes de recerca multimodals. El segon moment consistirà en un conjunt d’exercicis de creació de prototips per a produir i testar eines que facilitin l’avaluació i institucionalització de recerques multimodals futures.

Ignacio Farías

Andrew Gilbert

Judith Albrecht

Karina Piersig

Font finançament: Volkswagen Stiftung

Programa: Open Up

Referència: https://portal.volkswagenstiftung.de/search/projectDetails.do?ref=9B504

Data inici: 01/03/2023

Data final: 30/11/2024

Finançament: 268200€

Ignacio Farías

Investigador Principal

Andrew Gilbert

Investigador Principal

 

Tomás Sánchez Criado

Investigador Principal

tomcriado@uoc.edu