xcol. Un Inventari Etnogràfic

Un inventari digital –curat conjuntament amb l’Adolfo Estalella (Universitat Complutense de Madrid)–per a la documentació de formes inventives d’indagació etnogràfica, que busca intervenir en les formes actuals de pràctica i aprenentatge antropològics.

xcol és un inventari de la interminable invenció que forma una part integral de qualsevol recerca etnogràfica. El nostre punt de partida és la idea que l’etnografia, abans que un mètode és un acte d’invenció: els qui practiquen l’antropologia i, més genèricament, l’etnografia sempre han d’enfrontar-se al repte d’inventar com investigar amb altres persones. xcol documenta i compila les invencions relacionals produïdes en aquestes recerques juntament amb les contraparts en el camp. L’inventari ofereix, així, quatre tipus d’invencions: invencions de camp per a la indagació etnogràfica (dispositius de camp), metodologies docents i llocs pedagògics per a l’aprenentatge de l’etnografia (formats oberts), intervencions cap a l’interior de la disciplina antropològica, inspirant-se en els nostres camps d’estudi (intravencions), i experiments materials en la pràctica antropològica (prototips). Antropòlegs, etnògrafs i companys pròxims estan convidats a unir-se a aquest inventari obert.

El seu desenvolupament inicial va ser finançat pel Laboratorio de Antropología Visual Experimental (LAAV) del Museu d’Art Contemporani de Castella i Lleó, Espanya (MUSAC).

El projecte va rebre el premi ‘Making and Doing‘ de la Society for Social Studies of Science (4S) 2021.

 

Adolfo Estalella

Carmen Lozano Bright

Font finançament: AEI

Programa: Ramón y Cajal

Referència: (RYC2021-033410-I)

Data inici: 2020

Data final: 2025

Tomás Sánchez Criado

Investigador principal

tomcriado@uoc.edu

Adolfo Estallella

jestalell@ucm.es