‘Send me a WhatsApp When you arrive home’. Mediated practices of caring about

2021

 

Recentment, s’ha prestat molta atenció al disseny i l’aplicació de tecnologies innovadores per a lluitar contra l’aïllament social i la solitud de les persones majors. El nostre capítol explora la manera en què les persones majors i les seves famílies utilitzen els mitjans socials en la seva vida quotidiana per a connectar-se amb els altres, compartir les experiències viscudes en el dia a dia i realitzar gestions quotidianes. D’aquesta manera, el capítol investiga formes poc explorades de “cuidar de”. Basant-nos en un estudi etnogràfic, ens centrem en la forma i les característiques de les infraestructures de cura muntades en les pràctiques relacionals afectives entre els membres de la família. Finalment, a partir de les pràctiques de “care about “assentades en les relacions mediades de la vida quotidiana, es fan tres suggeriments per a l’àrea de tecno-cura: estudiar la connectivitat social mediada com una qüestió de cura, considerar les emocions i els afectes i incorporar marcs teòrics relacionals en el disseny de la innovació tecnològica.

Beneito-Montagut, Roser i Begueria, Arantza (2021). ‘Send me a WhatsApp When you arrive home’. Mediated practices of caring about. A Peine, A., Marshall, B., Martin, W., & Neven, L. (Eds.). (2021). Socio-gerontechnology: Interdisciplinary Critical Studies of Ageing and Technology (1ª ed.). Routledge.