L’impacte de la pandèmia en les residencies 

 

Aquesta tesi doctoral es basa en els resultats del projecte Resicovid-19. El projecte Resicovid-19 té com a objectiu avaluar l’impacte de la pandèmia en les persones que viuen en residències de la tercera edat, dependència i salut mental a Catalunya, així com en les seves famílies, treballadors i organitzacions. A partir de les lliçons apreses, també pretén construir propostes de millora de l’atenció i del model assistencial.

La recerca qualitativa dins del projecte se centra en les experiències de la pandèmia COVID-19 de les persones que viuen i treballen en residències de llarga estada, així com dels seus familiars. També inclou les perspectives d’aquells treballadors que van deixar el seu treball degut a l’esgotament i dels familiars que van perdre a un resident durant aquest període. Explora els efectes psicosocials i sobre la salut segons diferents eixos de desigualtat (gènere, edat, classe social, estatus migratori, discapacitat) tenint així una perspectiva interseccional (Hankivsky i Kapilashrami, 2020; Maestripieri, 2021).

La tesi se centra en les experiències de cura (sigui de treballadors o a través de formes informals de cura com els familiars) durant la pandèmia de COVID-19 en institucions de cures de llarga durada; la vida quotidiana durant la pandèmia de COVID-19 en institucions de cures de llarga durada i la connectivitat social i els imaginaris de bones cures en residents, familiars, treballadors de cures i parts interessades en un món transformat per la COVID-19.