“Tú me dirás: yo, ¿de cuáles soy?”: la práctica clínica del Chagas como riesgo latente

2021

 

A través d’una etnografia basada en l’observació, entrevistes a professionals i el buidatge de documentació, en aquest article descric i analitzo com, en la pràctica clínica del Chagas, la infecció és tractada com un risc latent. Suggereixo que la gestió que es fa d’aquest risc ha possibilitat la pràctica clínica entre les persones classificades en l’etapa indeterminada, afegint una dimensió de possibilitat (passarà?) i de potencialitat (quan i on?) que permet prendre accions com ara l’administració d’un medicament o un monitoratge permanent. La reificació del risc latent com a fenomen gestionable a través d’un procés de medicalització s’articula, al seu torn, amb altres concepcions i experiències concretes del risc entre els grups afectats. Situar la pràctica clínica d’aquest risc com a objecte d’estudi és un primer pas per a poder-les descriure i incloure com a realitats en l’organització del sistema de salut.

Garcia, Laia. (2021). “Tú me dirás: yo, ¿de cuáles soy?”: la práctica clínica del Chagas como riesgo latente. Ciência & Saúde Coletiva. http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/tu-me-diras-yo-de-cuales-soy-la-practica-clinica-del-chagas-como-riesgo-latente/17901?id=17901(3) DOI: 10.1590/1413-81232022273.33482020