Dialogues on the management and communication of chemical risk in Tarragona

L’accident a l’empresa IQOXE al gener del 2020 ha posat sobre la taula la necessitat d’incorporar millores en la comunicació del risc i, especialment, de treballar el risc d’una forma més col·laborativa amb la ciutadania, especialment amb la que viu més propera a la zona petroquímica de Tarragona.

Aquest projecte té com a objectius principals: 

  • Conèixer les lliçons apreses de les administracions involucrades en la gestió i comunicació del risc químic. 
  • Conèixer la percepció del risc, els malestar i les propostes de millora en la gestió i comunicació del risc de part de la ciutadania. 
  • Desenvolupar una metodologia que permeti reforçar el diàleg i la confiança entre l’administració i la ciutadania i fer propostes de millora conjuntes en la gestió i comunicació del risc a la zona petroquímica de Tarragona. 

Metodològicament, el projecte té un enfocament qualitatiu que combina entrevistes individuals, treball en grup i metodologies etnogràfiques i participatives. 

El projecte es durà a terme entre els mesos de març i octubre de 2021. 

Aquesta recerca és un encàrrec de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya a CareNet, grup de recerca de l’IN3 de la Universitat Oberta de Catalunya, reconegut com a grup de recerca per la Generalitat de Catalunya. Aquest projecte respecta les obligacions que estableix la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personal i garantia dels drets digitals, del Reglament General en Protecció de dades (UE) 2016/679, i de la legislació complementària vigent.

Aquest projecte té com a objectius principals: 

  • Conèixer les lliçons apreses de les administracions involucrades en la gestió i comunicació del risc químic. 
  • Conèixer la percepció del risc, els malestar i les propostes de millora en la gestió i comunicació del risc de part de la ciutadania. 
  • Desenvolupar una metodologia que permeti reforçar el diàleg i la confiança entre l’administració i la ciutadania i fer propostes de millora conjuntes en la gestió i comunicació del risc a la zona petroquímica de Tarragona.