El projecte MOVICOMA a les III Jornades de la Fundació Vellaterra (Abril 2018): “El futur de les residències per a gent gran: models d’habitatge alternatius”

Presentació de resultats del projecte MOVICOMA. La ponència tenia per títol: “L’auge del senior cohousing, aportacions al model convencional”. III Jornades de la Fundació Vellaterra “El futur de les residències per a gent gran. Models d’habitatge alternatiu”, Abril 2018, Mataró