Estada de recerca de Yennifer Paola Villa Rojas, investigadora predoctoral de la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia)

Yennifer Paola Villa Rojas

Investigadora predoctoral

Universidad Pedagógica Nacional (Colombia)

email: ypvillar@pedagogica.edu.co

Projecte de tesi doctoral: “Rose Ammarantha Wass Suárez: Experiencias (Auto) Biográficas, Vínculos Deseantes y Tránsitos de la Indignación de una Maestra Trans-Chueca”

Tutora: Dra. Piedad Cecilia Ortega Valencia (Universidad Pedagógica Nacional)

Inici estada: 01/09/2020

Final estada: 01/11/2020

Doctoranda en Educació, Màster en Educació, Llicenciada en Educació amb Ènfasi en Educació Especial, Normalista Superior amb Ènfasis en Matemátiques. Feminista i Sindicalista.

Mestra Universitària i Investigadora, amb experiència en processos educatius des de perspectives de la educació de persones joves i adultes, estudis de gènere, feminismes, estudis crítics de la discapacitat, educació popular i drets humans.

Trajectòria pedagògica en institucions d’educació formal (bàsica, mitja i superior) i pel treball y desenvolupament humà, des d’on es construeixen processos de formació amb nens, nenes, joves, adults i adults grans, a més, en entorns de formació professional per a joves amb i sense discapacitat, mestres i directives com la Universidad Pedagógica Nacional, Confederación Nacional Católica de Educación (CONACED), grups de recerca reconeguts per COLCIENCIAS, Models Educatius Flexibles (MEF), treball amb organitzacions socials feministes i d’alfabetització barrial.

Pertanyent al Grup de Treball (GT) Estudis Crítics de Discapacitat (CLACSO) y Red Pedagógica, Intercultural de Comunitaria de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) de la Universidad Pedagógica Nacional.

La professora que orientarà l’estada de recerca és la Dra. Asun Pié Balague, professora titular dels Estudis de Psicologia y Ciències de la Educació de la Universitat Oberta de Catalunya.

Com a mestra de la Universitat Pedagògica Nacional (UPN), feminista i estudiant del doctorat interinstitucional d’Educació, estic elaborant una tesi doctoral que té com a base la vida de Rose Ammarantha Wass Suárez i les seves experiències trans-chuecas. Aquesta categoria forma part dels posicionaments polítics i pedagògics que fonamenten el procés de recerca i acull la intersecció que hi ha entre la discapacitat i el gènere, específicament quan s’hi vinculen l’experiència de la discapacitat visual i l’experiència trans. Aquesta emergència intercorpòria se situa a la frontera, és a dir, la mateixa metàfora espacial que constitueix els sentits de la interseccionalitat entra en tensió en ocupar no els punts d’interconnexió esperats d’alguna manera, sinó el que queda distant. És més obscur i indeterminat el que permet trobar-hi marques d’opressió que de vegades poden ser comunes, però que altres vegades denoten distanciaments, amb la qual cosa es visibilitza l’arrelament entre la violència de gènere i la violència capacitista. A partir d’això es pot comprendre la manera com algunes vides són abocades a la marginalització, despullades d’humanitat i pressionades perquè sucumbeixin davant la normalització com a estratègia capitalista i patriarcal que imposa el control sobre els cossos, el desig i les sexualitats.

 

Imatge del mural en el que apareix representada Ammarantha Wass Suárez, activista trans-crip colombiana.