‘Exploring the digital and built environments of social connectedness in later life’: Introduction to the project BCONNECT@HOME at the UOC Research Showcase 2019

Daniel López Gómez presenta l’estudi etnogràfic de la vida digital de la gent gran en el context del projecte de recerca BCONNECT @ HOME. Es tracta d’una breu introducció al tema, el paper de les infraestructures físiques i digitals en les relacions socials de la gent gran, i l’enfocament i metodologia del projecte. La presentació formava part del Showcase Research UOC 2019.