Israel Rodríguez Giralt participa al reportatge “Projecte Psicosocial per la sindemia de la covid-19”

Píndola on es reflexiona sobre el que ha implicat una gestió de la sindèmia exclusivament biosanitària. Es descriu l’impacte a nivell de la salut mental que ha tingut la sindèmia en poblacions migrades i LGTBI+, incloses les persones no binàries.