Being just their hands? Personal assistance for disabled people as bodywork

2022

 

Partint de la noció de treball corporal, analitzem els aspectes corporals de l’assistència personal per a ampliar el diàleg entre la sociologia mèdica i els estudis sobre discapacitat. El nostre objectiu és, en primer lloc, superar la falta d’atenció al treball corporal dels assistents personals (AP) en els estudis sobre discapacitat; en segon lloc, explorar la micropolítica de l’assistència personal i el paper dels mandats de vida independent en la configuració d’aquest treball corporal dels AP; i, en tercer lloc, proposar un enfocament més relacional i material al debat sobre la discapacitat. Aquesta exploració es basa en entrevistes qualitatives semiestructurades a 23 AP realitzades a Espanya entre 2018 i 2020. La nostra recerca revela que el treball corporal dels AP implica interpretar el seu cos com a cos-absència, com quan promulguen figuracions de cos-eina i cos-pròtesi, però també com a cos-presencia, per exemple, com a cossos actuants i cossos afectats/afectants en situacions específiques. A través de la seva anàlisi, destaquem com el treball corporal dels AP transmet formes normatives de representar el cos i com aquestes figuracions corporals no només es qüestionen i negocien, sinó que defineixen la pràctica real de l’assistència personal. Per a concloure, posem l’accent en les contribucions teòriques del nostre estudi tant als estudis sobre discapacitat com a la sociologia mèdica.

García-Santesmases, A., López Gómez, D., & Pié Balaguer, A. (2022). Being just their hands? Personal assistance for disabled people as bodywork. Sociology of Health & Illness, 1–20. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9566.13567