Changing forests in a changing mediterranean island: forests, fires and heritagisation of the landscape in Serra de Tramuntana, Mallorca

2020

 

Aquesta recerca pretén estudiar les dinàmiques socials, històriques i ambientals entorn dels incendis forestals a la Serra de Tramuntana, espai protegit i Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO a l’illa de Mallorca, en l’estat espanyol. A partir de la segona meitat del segle XX, i igual que en altres zones rurals mediterrànies, la Serra de Tramuntana va entrar en un procés de desagrarització, que va portar a l’abandó de moltes terres de cultiu, pastures i boscos. A més, en 2007, la Serra de Tramuntana va rebre l’estatus de Paratge Natural, la qual cosa va donar lloc a l’aplicació de noves normes i prohibicions d’ús del sòl que sovint entren en conflicte amb els usos del sòl i les pràctiques de gestió agroforestal de la població local. A causa dels canvis en l’ús i la gestió del sòl, el paisatge de la Serra de Tramuntana s’ha transformat per l’augment de la massa forestal i l’acumulació de biomassa forestal viva i morta. Aquesta combinació de factors, juntament amb els estius calorosos i secs, han potenciat un repunt dels grans incendis forestals. En 2013, el major incendi forestal mai registrat a Balears va cremar 2.400 hectàrees de la Serra de Tramuntana. Els grans incendis forestals, especialment el de 2013, han mobilitzat l’atenció pública, mediàtica, científica i governamental, posant de manifest la diversitat i el conflicte de perspectives entre un ampli ventall d’actors socials. També s’ha convertit en un focus de conflicte social, i en un locus per a processos més amplis de contestació social, negociació i cooperació vinculats al canvi ambiental, a l’ús del sòl i a la gestió ambiental de l’àrea protegida. Combinant una anàlisi de dades etnogràfiques, històrics i geogràfics, aquest projecte de recerca pretén comprendre les dimensions socials, històriques i ambientals dels incendis forestals a la Serra de Tramuntana. Aquesta recerca busca comprendre (1) les diferents perspectives socials sobre els factors que avui dia contribueixen a la incidència dels grans incendis forestals a la Serra de Tramuntana i les possibles solucions de gestió per a aquesta qüestió; i (2) com la presència del foc reflecteix la convergència de múltiples perspectives i accions socials associades a l’ús i gestió de l’àrea protegida.

Maria, Cifre Sabater (2020) Changing forests in a changing mediterranean island: forests, fires and heritagisation of the landscape in Serra de Tramuntana, Mallorca. Doctor of Philosophy (PhD) thesis, University of Kent,. (KAR id:84840)