Internet Interdisciplinary Institute (UOC), Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación (UOC)

 

Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

Universitat Oberta de Catalunya

Rambla de Poblenou 156

08018 Barcelona

mcifresa@uoc.edu

Més sobre Maria Cifre:

Maria Cifre Sabater 

Investigadora postdoctoral · UOC  

Maria Cifre-Sabater és llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va obtenir un doctorat en Antropologia Ambiental atorgat per la Universitat de Kent (Anglaterra) amb la seva tesi titulada “Changing forests in a changing Mediterranean island: forests, fires and heritagisation of the landscape in Serra de Tramuntana, Mallorca”. El seu treball doctoral va ser finançat per la “50th Anniversary Scholarship” de la Universitat de Kent. Actualment és investigadora postdoctoral a l’IN3 – Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en el projecte “WUICOM-BCN Comunitats d’interfície resilients al foc de Barcelona” i en el projecte “EduFire Toolkit.

Compta amb deu anys d’experiència investigadora, especialment centrada en els dominis social, històric i ambiental del foc en contextos mediterranis, la gestió ambiental i els impactes socials de les àrees naturals protegides, així com els processos de transformació i patrimonialització dels paisatges culturals. Aquests interessos de recerca també els ha perseguit en la seva activitat professional a través del disseny, la coordinació i el lideratge de projectes de recerca aplicada en equips interdisciplinaris, que abasten temes com el risc d’incendis forestals a la interfície urbano-forestal, la gestió forestal comunitària, la conservació del paisatge cultural i les xarxes d’economia circular en zones rurals, entre d’altres.

Cifre-Sabater ha realitzat estades de recerca a la Universitat Pablo de Olavide (Sevilla, 2017) i a la Universitat de les Illes Balears (Mallorca, 2017). També ha participat a nombrosos congressos i seminaris científics nacionals i internacionals i té experiència impartint seminaris universitaris en cursos de grau i postgrau.

 

  • Incendis forestals
  • Àrees Naturals Protegides
  • Conflictes socioambientals

NOTÍCIES RELACIONADES

CONTACTE

Internet Interdisciplinary Institute IN3 UOC

 
Av. Carl Friedrich Gauss, 5,
08060 Casteldefels, Barcelona, Spain
+34 934 50 52 00
 

 

 

5 + 8 =