EduFire Toolkit

Caixa d’eines educatives sobre incendis forestals en el context del canvi climàtic per a escoles de secundària

Les previsions meteorològiques en un context de canvi climàtic apunten a un augment de les temperatures mitjanes que, en general, implicaran una prolongació de la temporada d’incendis forestals en tot el planeta. En zones d’alt risc a Europa, com la mediterrània, aquest escenari planteja la necessitat de desenvolupar noves estratègies de prevenció d’incendis forestals més ajustades a la realitat actual i futura. Però també en zones del nord d’Europa, on fins ara els incendis forestals havien tingut una presència més testimonial, serà necessari un augment notable de la inversió en prevenció d’incendis, fet que inclou educar i conscienciar a les futures generacions sobre aquesta problemàtica.

En aquest context, sorgeix el projecte europeu EduFireToolkit, coordinat per la Fundació Pau Costa i en el qual participa l’Institut Superior d’Agronomia de la Universitat de Lisboa, l’ajuntament de la ciutat irlandesa de Leitrim i el grup CareNet de l’IN3-UOC. L’objectiu principal de EdufireToolkit és el de desenvolupar, testar i difondre un conjunt de recursos educatius orientats als centres d’educació secundària a Europa sobre la qüestió dels incendis forestals en l’actual escenari de canvi climàtic.

Aquests recursos es desenvoluparan des d’una perspectiva multidisciplinària (STEAM), basant-se en una metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes i orientats cap a la participació comunitària. Mitjançant una sèrie d’activitats connectades als currículums educatius, s’oferiran eines a professorat i a estudiants d’entre 12 i 16 anys per a identificar, analitzar, comprendre i proposar actuacions sobre reptes locals i reals vinculats al risc d’incendis forestals i la seva relació amb el canvi climàtic. Unes activitats que també inclouran estratègies orientades a fer partícip a l’entorn comunitari dels centres educatius, afavorint així l’aprenentatge intergeneracional i l’impacte del projecte en l’àmbit local, més enllà del centre educatiu.

Les eines s’elaboraran a partir d’una anàlisi d’experiències prèvies a nivell internacional i es posaran a prova a través de diferents proves pilot en centres educatius dels tres països participants en el projecte (Portugal, Irlanda i Espanya), que seran partícips també del procés de co-disseny i avaluació. Una vegada testades aquestes experiències i incorporades les millores necessàries, es farà difusió de la versió final del Toolkit, que es publicarà en obert, mitjançant esdeveniments orientats a la comunitat educativa i acadèmica a Europa, juntament amb altres accions específiques de comunicació. Tot això amb l’objectiu d’afavorir la seva implementació i adaptació a les diferents realitats locals per part d’aquells centres educatius i/o comunitats que vulguin estar millor preparades davant el repte global dels incendis forestals.

Projecte EduFire Toolkit

Fundació Pau Costa

Agència financiadora: Comisió Europea 

Programa: Acción KA220-SCH (Asociaciones de cooperación en Educación) del programa Erasmus+

Referència: 1/2021-000029947

Data d’inici: 01/11/2021

Data final: 31/10/2024

Contacte: Míriam Arenas (investigadora principal) marenasc@uoc.edu