Griefbots. A new way of communicating with the dead?

2022

 

Cada vegada són més les noves tecnologies digitals que intervenen en les experiències de duel i en la continuïtat dels vincles entre els malalts i els seus éssers estimats després de la mort. Un dels desenvolupaments tecnològics més recents és el “griefbot“. Basats en l’empremta digital del mort, els griefbots permeten la comunicació bidireccional entre els malalts i la versió digital del mort a través d’una interfície conversacional o xat. Aquest article explora el paper de mediació que els griefbots podrien tenir en el procés de duel enfront del d’altres tecnologies digitals, com els serveis de xarxes socials o els memorials digitals en Internet. Després de repassar breument les noves possibilitats que ofereix Internet en la manera de relacionar-se amb els morts, ens endinsem en les particularitats dels griefbots, centrant-nos en la comunicació bidireccional que permet aquesta tecnologia i en el sentit de simulació que es deriva de la interacció virtual entre els vius i els morts. El debat ens porta a destacar que, si bé tant Internet com els robots de duel suposen una important ampliació espacial i temporal de l’experiència del duel -oferint una forma més directa de comunicar-se amb els morts en qualsevol moment i lloc-, es diferencien en el fet que, a diferència de l’espai virtual socialment compartit entre malalts i éssers estimats en la majoria dels memorials digitals, els robots de duel impliquen un espai conversacional privat entre el malalt i la persona morta. L’article conclou assenyalant algunes qüestions ètiques que els robots de duel, com a indústria de la vida després de la mort amb ànim de lucre, podrien plantejar tant als malalts com als morts en les nostres societats cada vegada més digitals.

B. Jiménez & I. Brescó (2022). Griefbots. A new way of communicating with the dead? Integrative Psychological & Behavioral Sciencehttps://doi.org/10.1007/s12124-022-09679-3

Ignacio Brescó de Luna (Universidad Autónoma de Madrid)