Guia per a la gestió col·laborativa de la medicació en salut mental

2020

 

La Guia per a la gestió col·laborativa de la medicació en salut mental és una eina de treball que busca facilitar un espai de reflexió i diàleg sobre el paper que la medicació psiquiàtrica té en la vida de les persones. El seu contingut ha estat elaborat per persones que han experimentat problemes de salut mental, així com també familiars, cuidadors i cuidadores, professionals de l’àmbit de la salut mental i investigadors i investigadores.

Serrano, Mercedes, Pié, Asumpció & Martínez, Ángel. (Eds.). (2020). Guia per a la gestió col·laborativa de la medicació en salut mental. Publicacions URV; Editorial UOC.

Mercedes Serrano (Universitat Rovira i Virgili)

Ángel Martinez (Universitat Rovira i Virgili)