Internet Interdisciplinary Institute (UOC), Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación (UOC)

 

Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

Universitat Oberta de Catalunya

Rambla de Poblenou 156

08018 Barcelona

Mònica Genover 

Investigadora predoctoral · Beca FI · UB

Mònica Genover és graduada en Psicologia (UdG, 2015) i Màster en Psicogerontologia (UB, 2017). Actualment, és estudiant de doctorat al programa “Psicologia Social i de les Organitzacions” (UB) i és beneficiària de la beca predoctoral FI de la Generalitat de Catalunya.

El seu àmbit d’investigació és la gerontologia crítica feminista i la seva tesis gira entorn a la construcció de l’envelliment i les cures en habitatges amb serveis per a persones grans, explorant què significa envellir en comunitat des d’una mirada interseccional.

La seva trajectòria professional es desenvolupa en l’àmbit comunitari, residencial i acadèmic, entrecreuant investigació i intervenció i amb un especial interès per les metodologies participatives, com ara, l’ús del teatre social com a eina per treballar situacions de discriminació i desigualtat i construir col·lectivament estratègies per combatre-les. En diversos projectes, ha investigat i treballat en la intersecció d’edat, gènere, sexualitat i origen migratori.

  • Envelliment
  • Cures 
  • Teoria Queer i envelliment LGTBQ
  • Edatisme Institucional 
  • Nous models d’atenció 
  • Metodologies participatives 

PROJECTES

PUBLICACIONS SELECCIONADES

NOTÍCIES RELACIONADES

 

CONTACTE

Internet Interdisciplinary Institute IN3 UOC

 
Av. Carl Friedrich Gauss, 5,
08060 Casteldefels, Barcelona, Spain
+34 934 50 52 00
 

 

 

4 + 1 =