Barcelona Recircula

Aquest projecte proposa crear un espai de co-creació i co-disseny integrat per diversos projectes i iniciatives de la ciutat de Barcelona que treballen en el marc de promoure l’economia circular, la reutilització de recursos i la co-gestió. Es proposa, per una banda, fomentar el coneixement de les entitats i projectes agrupats en el projecte, així com també crear un espai online de referència a la ciutat, activant una caixa d’eines-recursos compartida per tal de poder democratitzar l’ús de les estratègies pròpies de cada projecte a la resta. Els objectius principals del projecte responen a la necessitat comuna d’enfortir els espais de la ciutat que treballen per a la sostenibilitat i la innovació en termes de gestió i aprofitament de recursos. Alhora que es proposa fer servir estratègies de co-creació i co-gestió per al desenvolupament i creació d’una estructura/espai web de referència a nivell ciutat des d’on afavorir la replicabilitat dels projectes agrupats mitjançant guies, tutorials i materials pedagògics i de difusió. Es preveu i planteja poder, a través d’aquesta plataforma de referència, posar a l’abast d’altres projectes i iniciatives similars -així com de la ciutadania en general- diferents eines i recursos per millorar i quantificar l’impacte social i mediambiental de les seves accions.

A- Generar sinergies i impulsar el treball en xarxa entre les entitats sòcies per enriquir els projectes ja en funcionament i integrar-los en espais comuns.

B- Enfortir, integrar i multiplicar projectes comunitaris, innovadors i referents de ciutat en l’àmbit de l’economia circular i la minimització de residus.

C- Facilitar la replicabilitat de projectes comunitaris d’economia circular i minimització de residus ja existents en altres territoris de la ciutat.

(Restarters BCN)

Tarpuna SSCL

Nusos Activitats Científiques i Culturals SCCL

Rezero – Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable

Impulsem SCCL

 

Font finançament: Ajuntament de Barcelona

Programa: Ajuts per al desenvolupament de projectes en el marc de l’emergència climàtica de la ciutat de Barcelona 2020

Referència: 20S06874-001

Data inici: 01/01/2021

Data final: 31/12/2021

Blanca Callén

Investigadora Principal

bcallenm@gmail.com