Habitar la suficiència per a sostenir la vida

Projecte de recerca artístic-comunitària que proposa identificar, recopilar i catalogar pràctiques culturals locals i tàctiques soci-tècniques, de caràcter pre-capitalistes i no occidentalitzades, que ajudin a habitar la suficiència per a així promoure la sostenibilitat eco-social de comunitats artístiques i els seus contextos més immediats. En aquesta ocasió, el projecte funciona com una prova pilot a escala de la comunitat artística de L’Escocesa i el barri del Poblenou, per a ampliar-la més endavant, aplicant-se als ecosistemes que conformen altres comunitats i fàbriques de creació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La justificació última d’aquest projecte és evidenciar les relacions de eco i inter-dependència que ens travessen, també a les comunitats artístiques, per a així (re)aprendre a viure, en col·lectiu, des dels límits de la suficiència. Només llavors, potser podem acostar-nos una mica més, des de la pròpia experiència artística, al decreixement necessari i a la reparació urgent del dany ecosocial que ens afecta avui dia.

Elaborar, mitjançant un procés de Recerca-Acció Participativa (RAP), un catàleg de tàctiques i pràctiques culturals i innovacions sociotécnicas (pre-capitalistes, de post-consum i no-occidentalitzades) per a la sostenibilitat i suficiència ecològica d’una comunitat artística; en aquest cas, L’Escocesa.

Objectius específics:

  • Identificar i recopilar tàctiques i pràctiques culturals (pre-capitalistes, de post-consum i no-occidentalitzades) i innovacions soci-tècniques que ajudin a viure des de la suficiència i contribueixin a la sostenibilitat ambiental de l’ecosistema barrial de L’Escocesa.
  • Posar en valor el patrimoni cultural immaterial i reconèixer les expertícies informals de veïnes de L’Escocesa, a Poblenou, que podrien contribuir al decreixement i la reparació o mitigació del mal ecosocial.
  • Fomentar l’aprenentatge col·laboratiu i la transferència d’aquests coneixements i pràctiques culturals entre les veïnes de Poblenou i la comunitat d’artistes de L’Escocesa.

Comunidad de Artistas de La Escocesa

Font finançament: ICUB (Institut de Cultura de Barcelona), Ajuntament de Barcelona

Programa: Becas CREA

Referència: 23S00978-006

Data inici: 30/06/2023

Data final: 28/02/2024

 

Blanca Callén

Investigadora Principal

bcallenm@gmail.com