ResiCOVID-19 – Avaluació de l’impacte de la pandèmia de COVID-19 en les persones i organitzacions de l’àmbit residencial de Catalunya i propostes de millora del model assistencial

L’àmbit on la pandèmia de COVID-19 probablement ha causat un impacte més devastador ha estat en el de les residències, especialment les de gent gran. Més enllà de la mortalitat -les dades provisionals indiquen que s’hi hauran produït almenys el 50% del total de defuncions per aquesta patologia a Catalunya-, tot fa pensar que les conseqüències en el benestar psicològic i social en les persones residents, els seus familiars i els professionals han estat moltes i molt significatives, sense perdre de vista també les implicacions ètiques, polítiques i econòmics que orienten l’acció dels proveïdors de serveis i del sistema social i sanitari.

A Catalunya, com a bona part de la resta del món, la pandèmia de COVID-19 ha afectat especialment a les persones grans més vulnerables: el 90% de les morts s’han esdevingut en persones de més de 65 anys -el 70% en majors de 75 anys-. La pandèmia de COVID-19 ha tingut (i segueix tenint) un impacte tan sobre les persones que viuen en aquest àmbit, però també sobre les seves famílies, els professionals que hi treballen, així com en les organitzacions.

És important destacar que, algunes d’aquetes repercussions estan estretament relacionades amb la resposta immediata a la crisi, que requerí de la introducció de mesures de sectorització i confinament dels residents. Davant d’una resposta sanitària on habitualment s’ha prioritzat la seguretat per sobre d’altres principis i drets de les persones i els seus familiars, les restriccions d’informació i de participació en la presa de decisions, la restricció de visites i activitats que comporta aïllament social i risc de patir soledat, la por i la limitació de visites i activitats , han generat un important impacte, que pot resultar tant o més catastròfic que la mateixa malaltia.

El grup de recerca CareNet (IN3-UOC) participa en el projecte ResiCOVID-19 desenvolupant la part de la recerca corresponent a l’estudi qualitatiu. Específicament, explorant i comprenent l’impacte de la pandèmia a partir de les vivències dels residents geriàtrics, els seus familiars, els professionals, els responsables de les residències i dels planificadors durant la pandèmia de COVID-19; fent especial èmfasi en les experiències de les dones com a professionals i com a cuidadores.

El projecte ResiCOVID-19 està liderat per la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)  i compta amb la participació de grups de recerca de dues universitats catalanes més: la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya. A més, disposa de partners internacionals de la University of Edinburgh, (Escòcia), la Radboud University (Holanda), el Karolinska Institutet (Suècia) i la London School of Economics & Political Science (Regne Unit).

Els objectius principals del projecte de recerca son:

O1. Avaluar l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 sobre les persones que viuen a les residències geriàtriques, de dependència i salut mental de Catalunya, així com dels seus familiars, els treballadors i sobre les pròpies organitzacions, en el període que va des de març de 2020 fins a l’actualitat.

O2. Identificar reptes i oportunitats des del punt de vista de les experiències, necessitats i preferències de la diversitat de persones implicades, per tal de construir propostes de millora assistencial i del model d’atenció que permetin una millor adaptació a la crisis actual i amb perspectives de futur cap a una atenció centrada en les persones.

L’objectiu específic corresponent a la part de l’estudi qualitatiu és:

O1.5. Explorar / comprendre l’impacte percebut de la pandèmia i els factors individuals, de procés i estructurals que els agents implicats s’associen amb aquest impacte mitjançant un estudi qualitatiu. Específicament, es pretén conèixer les vivències dels residents geriàtrics, els seus familiars, els professionals, els responsables de les residències i dels planificadors durant la pandèmia de COVID-19. Es farà especial èmfasi en les experiències de les dones com a professionals i com a cuidadores.

      

Laura Coll-Planas (UVic)

Catuxa Máiz (UVic)

Font finançament: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Programa: Convocatòria PANDÈMIES 2020 – 2020PANDE00184

Data inici: abril 2021

Data final: setembre 2022

Daniel López Gómez

Investigador principal

dlopezgom[at]uoc.edu