PyroLife – Formant una nova generació d’experts/es en la gestió integrada d’incendis forestals

Els nous canvis socials i climàtics estan transformant la freqüència, intensitat i impacte dels incendis forestals a nivell de mediambiental, però també social, econòmic i polític. Aquesta situació requereix d’un nou tipus de professionals que a més de comprendre el foc, tinguin també la capacitat de comunicar els riscos, interactuar amb les comunitats i la ciutadania, enfrontar la incertesa, així com de vincular diverses disciplines científiques entre sí i amb la pràctica. El projecte PyroLife, una xarxa de capacitació innovadora finançada per les accions Marie Skłodowska-Curie (H2020), té com a objectiu abordar aquest desafiament mitjançant la capacitació d’una nova generació de persones expertes en la gestió integrada dels incendis forestals des d’una perspectiva interdisciplinària. PyroLife contractarà i capacitarà a 15 candidats/es a doctorat en el sud i nord-oest d’Europa, en diverses disciplines científiques (des de les ciències socials i polítiques fins a les ciències ambientals i l’enginyeria) en 6 universitats, 2 instituts de recerca, una fundació i una empresa. Dues d’aquestes persones s’incorporaran al grup CareNet a la UOC, on a partir de teories i mètodes en ciències socials, els/les ESR realitzaran la seva recerca de doctorat sobre d’estratègies efectives per involucrar a les comunitats en risc (PhD14) i el desenvolupament de plans de comunicació del risc més inclusius (PhD15).

  • Capacitar a una nova generació d’experts/as interdisciplinaris/es en la gestió integrada dels incendis forestals, reconeixent que 1) la transferència de coneixement des del sud d’Europa (i a tot el món) a l’Europa temperada pot recolzar a la nova generació d’experts; i que 2) la planificació, la comunicació i la gestió del risc d’incendis poden aprendre d’altres riscos com les experiència de l’Europa temperada en la gestió de l’aigua i les inundacions. Així el projecte combinarà els coneixements del Nord sobre la gestió del risc des d’enfocaments comunitaris amb el coneixement que existeix sobre els incendis forestals en el Sud d’Europa.
  • Desenvolupar un programa de formació basat en quatre eixos de diversitat: interdisciplinarietat, intersectorialitat, geografia i gènere. El programa de formació oferirà als i les ESR els coneixements i habilitats profundes, interdisciplinàries, integradess i transferibles necessàries per completar amb èxit els seus projectes de recerca i maximitzar la seva empleabilitat futura. La capacitació en tota la xarxa inclou esdeveniments interdisciplinaris i intersectorials, tallers centrats en l’abordatge de coneixements i incerteses, formació online en comunicació de riscos, seminaris web i esdeveniments de difusió. La capacitació local complementària també s’enfocarà en una àmplia gamma d’habilitats transferibles. Finalment, una sèrie d’organitzacions de diversos sectors i situades en diferents zones geogràfiques del planeta col·laboraran en la capacitació i la difusió oferint estades de recerca a les i els ESR. En darrer lloc, en un camp encara dominat pels homes, PyroLife es caracteritza per una forta participació femenina, no solament com un objectiu d’equitat de gènere, sinó com una estratègia per estimular la creativitat i canviar la forma en què s’aborda el foc, passant de la resistència al foc al foment de la resiliència del paisatge i a la involucració de les comunitats mitjançant estratègies participatives.
  • Generació d’impacte social: la formació estarà orientada a fomentar la creativitat, l’emprenedoria i la innovació en l’abordatge dels desafiaments actuals i futurs del foc. Els i les ESR es convertiran en experts/as científics/as capaços de transformar el coneixement i les idees en productes i serveis, per a benefici social i econòmic. Tot vinculant els països amb incendis “antics” i “nous”, PyroLife crearà una base científica per als riscos, els impactes i la gestió d’incendis forestals en l’Europa temperada, i enfortirà la gestió d’incendis en el Mediterrani a través de l’avaluació del potencial dels processos participatius i el disseny del paisatge. Així, els i les ESR es convertiran en els futurs referents en la gestió d’incendis, preparats per fer front a nous riscos utilitzant el coneixement interdisciplinari i l’experiència de l’acadèmia i altres sectors.

Agència Finançament: Commissió Europea

Programa: H2020-EU.1.3.1, MSCA-ITN-2019

Referència: 860787

Data inici: 01/10/2019

Data final: 30/09/2023

Miriam Arenas

Investigador principal

mmarenasc@uoc.edu