Webinar: “Envelliment a casa i cures: imaginaris, pràctiques i tecnologies”, a càrrec de Daniel López

L’investigador Daniel López Gómez imparteix el webinar Envelliment a casa i cures: imaginaris, pràctiques i tecnologies en el que indagà sobre els diferents modes de “fer casa i cures” en la vellesa. La moderació de l’acte fou a càrrec de l’Adrián Montesano, professor dels Estudis de Psicologia y Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya.

Resum

Aquest webinar s’aproximà de manera crítica a les polítiques d’envelliment en la llar des d’una òptica europea. L’activitat es basà en el llibre Ways of Home – Making in Care for Later Life, editat per Bernike Pasveer, Oddgeir Synnes, i Ingunn Moser. Tot i que ens aturem especialment en el capítol de Daniel López sobre el sènior cohousing a Espanya, el webinar fa un recorregut per la resta de treballs compilats en aquest llibre. Es tracta d’un llibre publicat pocs mesos abans de la crisi del COVID-19 però que apunta directament a una de les seves conseqüències més dramàtiques i controvertides: el model d’atenció de llarga durada a les persones grans i la necessitat d’anar cap a un model basat en l’envelliment a la llar.

Les dramàtiques conseqüències de la pandèmia sobre la població d’edat més avançada han posat de relleu un problema conegut que ara no és possible defugir més. És necessari conciliar el desig de les persones grans d’envellir a la llar amb l’atenció a unes necessitats de cures de llarga durada que són cada vegada més intenses, duradores i complexes. L’atenció domiciliària, tant social com sanitària, és insuficient per a cobrir aquestes necessitats. A més, a causa dels canvis socials i demogràfics, la família no pot ser la principal font de cures. Tampoc els domicilis i els barris estan dissenyats per a viure amb dependència, ni existeixen les polítiques d’habitatge adequades. D’altra banda, s’ha vist que els entorns residencials, fins i tot essent considerats habitatges, continuen sent abans institucions que llars. Per aquesta raó, han emergit nombroses iniciatives que miren al nord d’Europa per a reclamar una aposta més decidida pel model d’envelliment en la llar i per la llarització de les residències.