CUSAM. Dones cuidadores de persones amb trastorn mental greu: reptes per a una cura democràtica i col·lectiva

El projecte CUSAM parteix de la necessitat d’explorar amb més profunditat l’impacte de l’exercici de la cura en les dones en posició de cuidadores de persones adultes diagnosticades de trastorn mental greu (TMG), als àmbits de la vida quotidiana, social, econòmica, relacional i simbòlica, a la salut, l’exercici de ciutadania i la participació social; com a precondició per democratitzar les relacions de cura.

CUSAM va néixer arran de l’estudi “La Gestió Col·laborativa de la Medicació (GCM)” dut a terme entre 2017-2020 a Catalunya (RecerCaixa LCF/PR/RC16/10100012, IPs: Ángel Martínez Hernáez, URV i Asunción Pié Balaguer, UOC), amb persones diagnosticades de TMG, famílies cuidadores i professionals de la salut mental. Aquesta investigació va revelar que el mandat de gènere i la cultura patriarcal i institucional reprodueix la concepció dual de la cura, provocant diverses afectacions en la salut física, mental i emocional de les persones que cuiden, així com aïllament, solitud, infravaloració de les cures, estigma, falta d’accés a recursos del sistema sanitari i social, entre altres. Aquesta matriu de la cura dual i altament feminitzada genera efectes adversos per a ambdues parts, la persona, sovint dona i familiar, en posició de cuidadora i la persona cuidada, en aquest cas diagnosticada de TMG i amb això sotmesa a processos de medicalització, estigma, discriminació i pèrdua de drets de ciutadania.

CUSAM té dos grans blocs d’objectius:

1) Explorar i analitzar amb profunditat les condicions en què s’exerceix la cura, en el cas de les dones en posició de cuidadores de persones adultes amb diagnòstic de TMG, que mantenen diversos vincles familiars amb la persona cuidada, i amb professionals de la salut mental, mitjançant un treball de camp etnogràfic, qualitatiu i participatiu. CUSAM incorpora a més professionals del sistema de serveis socials, els quals poden tenir una enorme rellevància en la construcció de mesures i polítiques públiques per a la creació de cures en xarxa, així com atendre les necessitats socials que presenten les dones cuidadores i les persones en posició de cuidades.

2) Transferir el coneixement generat i impactar a les polítiques públiques. CUSAM busca implementar polítiques públiques integradores i sostenibles dins l’àmbit de la salut mental, els serveis socials i les cures, que promocionin la participació social, l’autonomia i el ple exercici de ciutadania, tant de les persones adultes amb diagnòstic de TMG com de les dones en posició de cuidadores. Entre altres, a través del disseny i la implementació d’una “Guia per a una cura col·lectiva i democràtica” que permeti assajar solucions, estratègies i formes de cuidar en xarxa que podran ser avaluades o testejades al llarg del procés i a posteriori.

Facebook CUSAM

Equip investigador de sol·licitud del projecte:

 • Asunción Pié Balaguer (IP)
 • Ángel Martínez Hernáez
 • Araceli Muñoz García
 • Daniel López Gómez
 • Elisa Alegre-Agís
 • Enrico Mora
 • Margot Pujal i Llombart
 • Martín Correa-Urquiza
 • Mercedes Serrano Miguel
 • Miguel Salas Soneira
 • Maria Victoria Forns i Fernández
 • Ramona Torrens Bonet
 • Francisco Javier Sánchez Valle

Personal investigador col·laborador:

 • Marisa Campos Gutiérrez

Personal investigador contractat:

 • Beatriz Pérez Pérez

Grup assessor:

 • Àngels Vives
 • Araceli Muñoz
 • Asunción Pié Balaguer
 • Diana González
 • Joan Arca
 • Marisa Campos Gutiérrez
 • Pere Muntanya

Nom del projecte: CUSAM: Dones cuidadores de persones amb trastorn mental greu: reptes per a una cura democràtica i col·lectiva

Acrònim: CUSAM

Referència: N123162GF00000

Convocatòria i Entitat Finançadora: Subvencions destinades a la realització d’investigacions feministes 2023. Instituto de las Mujeres (Ministeri d’Igualtat del Govern d’Espanya).

Investigadora Principal: Asunción Pié Balaguer (Universitat Oberta de Catalunya)

Període: 01/01/2024-31/12/2024.

Asunción Pié Balaguer

Investigadora principal

apieb@uoc.edu