De cuerpos y palabras. ¿Cómo nombramos al otro?

2021

 

Nomenar l’altre és una manera de crear realitat, però de crear realitat a la mesura particular de qui realitza l’acte de nomenament. Això comporta sostenir una determinada posició, un estatus que li permet exercir el poder definitori sobre l’altre. Les diferents formes de nomenament que han rebut els cossos i ments no normatives al llarg de la història han comportat un camp de legitimació de violències sistemàtiques practicades contra ells. D’aquesta manera el capítol De cossos i paraules. Com anomenem a l’altre? presenta una anàlisi dels recorreguts lingüístics sobre la discapacitat més destacables en l’últim segle, fins a l’emergència actual de nous vocables oberts a inèdits territoris semàntics i a noves gramàtiques de la diversitat.

Planella Ribera, Jordi y Píe Balaguer, Asun (2021). De cuerpos y palabras. ¿Cómo nombramos al otro?. En Pié Balaguer, Asun y Planella Ribera, Jordi (2021). Corpografías de la discapacidad. ¿Puede la pedagogía escapar del cuerpo? Buenos Aires: Lugar Editorial.

Jordi Planella Ribera, Universitat Oberta de Catalunya