Guia per a una docència en línia amb perspectiva de gènere

2021

 

El text parteix d’una anàlisi de literatura sobre la docència en línia des d’una perspectiva de gènere, situant-la en debats més generals sobre l’educació a distància i la relació de les tecnologies digitals amb el gènere. A partir d’aquí, s’articula una proposta basada en principis de la pedagogia feminista, amb orientacions i exemples sobre la seva implementació al llarg del procés de disseny de docència en línia, tenint en compte aspectes com per exemple les metodologies i activitats d’aprenentatge, l’avaluació o les relacions educatives, entre d’altres. També s’incorpora una secció específica sobre la docència per a la recerca des de les aportacions de la recerca feminista. En conjunt, es tracta d’una guia que pretén ajudar al professorat a nivell universitari a repensar la seva activitat docent en qualsevol de les variants que impliquin ús de tecnologies digitals, per fer-la més accessible i equitativa des d’un punt de vista feminista i interseccional.

Garcia Gonzàlez, Iolanda; Arenas Conejo, Míriam (2021) Guia per a una docència en línia amb perspectiva de gènere. Xarxa Vives d’Universitats

Iolanda Garcia Gonzàlez