Kit per al desenvolupament d’iniciatives comunitàries de cures

2020

 

El ‘Kit per al desenvolupament d’iniciatives comunitàries de cures’ (Moyà-Köhler, 2020) és el resultat de la feina realitzada pel grup de recerca CareNet en el marc del projecte Iniciatives comunitàries de cures a Barcelona –en referència a aquelles iniciatives que busquen en l’organització col·lectiva alternatives a les dinàmiques individualitzadores imperants en relació a la feina de provisió de cures-. Aquest projecte neix a partir d’una revisió de la literatura de l’àmbit, d’un treball de camp basat en tres entrevistes grupals a iniciatives comunitàries de cures relacionades amb el cohabitatge, la criança i les persones cuidadores, dels resultats de projectes anteriors del grup –especialment del projecte MOVICOMA dedicat a l’estudi del moviment d’habitatge cooperatiu de gent gran– i té com a objectiu la visibilització i el reconeixement de les iniciatives comunitàries de suport a la cura que existeixen a la ciutat de Barcelona, tot recollint la seva experiència en la forma d’aquest “kit”. Aquest proposta pretén ser una eina per a noves iniciatives comunitàries que vulguin pensar les cures: un “kit pràctic” que, lluny de ser un recull de solucions preestablertes, busca obrir espais de problematització que generin debats i reflexions al voltant de la cura, i destinat a tots aquells projectes col·lectius que estiguin interessats en treballar i aprofundir més sobre aquesta temàtica. 

El kit que des d’aquí us podeu descarregar està format per un document central i diversos documents més que pretenen ser eines útils per a complementar-ne el seu ús. A continuació us els detallem:

  1. Document principal que conté el kit pròpiament dit.
  2. Document “Les targetes del Kit” que conté les targetes d’acció que guien part de les activitats, ja incloses en el document principal, però que aquí queden disposades en un format que permet imprimir-les més còmodament pel seu ús.
  3. Document “El Kit a prova” que és un testimoni que recull l’experiència d’haver testejat el kit des d’una iniciativa comunitària concreta, el grup de Cohabitatge Sènior Can 70 de Barcelona, així com algunes recomanacions pràctiques a l’hora de fer-ne ús.

Finalment, si feu servir aquest Kit ens agradaria que ho compartíssiu amb nosaltres a través d’aquest formulari. Ens resultaria molt útil conèixer com ha estat la vostra experiència amb el kit, com l’heu adaptat a la vostra singularitat i quins aspectes us han resultat més útils. També podeu fer servir el formulari per a fer-nos arribar propostes de millora, incloure possibles noves targetes per a les dinàmiques, o proposar noves fases per incloure-les com a part del kit.

(Feu clic a les imatges per tal de poder visualitzar i descarregar-vos els documents del Kit)

1. Kit per al desenvolupament d’iniciatives comunitaris de cures (pdf)

2. “Les targetes del Kit” (pdf)

 

3. “El Kit a prova” (pdf)

Moyà-Köhler, Joan (2020). Kit per al desenvolupament d’iniciatives comunitàries de cures, CareNet / Universitat Oberta de Catalunya.