Iniciatives comunitàries de cures a Barcelona

El projecte té com a objectiu la visibilització i reconeixement de les iniciatives comunitàries de suport a la cura que ja existeixen a la ciutat de Barcelona, tot recollint la seva experiència en forma de recomanacions pràctiques que puguin servir per a l’impuls i la creació de noves iniciatives d’aquestes característiques a la ciutat. Les iniciatives s’articularan de forma fonamental en tres àmbits: projectes de criança compartida, iniciatives de cohabitatge (intergeneracionals i per persones grans) i grups de suport a les cuidadores de persones en situació de dependència.

El projecte vol promoure els valors de la democratització de la cura i de la difusió social del coneixement generat per grups socials autorganitzats, com a una estratègia per fomentar la socialització de la cura des de la xarxa comunitària. Així mateix té com a objectiu impulsar la coresponsabilitat de gènere en l’àmbit de la cura i la generació de nous models publico-comunitaris que puguin contribuir a donar respostes satisfactòries a totes les parts implicades.

Tot i que es presenta com una acció amb un inici i final definits, el fet de concretar el coneixement recollit en forma d’un kit pràctic assumeix certa continuïtat en el temps i serveix també com a punt de partida de nous debats, iniciatives i tallers.

  • Fomentar la visibilització d’aquestes iniciatives comunitàries per al conjunt de la ciutadania de Barcelona, posant en valor el seu paper en el procés de dignificació i socialització de la cura
  • Recollir en forma de recomanacions i eines pràctiques el coneixement basat en la pròpia experiència de les grups pioners a Barcelona en el desenvolupament d’iniciatives comunitàries a Barcelona
  • Fer arribar el coneixement i pràctiques elaborades des d’aquestes iniciatives comunitàries a d’altres grups i/o persones interessades en engegar la seva pròpia iniciativa o en pensar noves solucions al problema de la crisi de la cura

Agència finançament: Ayuntamiento de Barcelona 

Programa: ICUB/IBE/IMPD/IMEB per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat

Referència: 18S01328- 001

Data d’inici: 01/10/2018

Data final: 31/12/2018

Daniel López

Investigador principal

dlopezgo@uoc.edu