Narratives de la pèrdua: Exploració del dol a través de la fotografia

2021

 

El duel no és un fenomen exclusivament privat i intrapsíquic, sinó un procés dinàmic en el qual el malalt negocia el significat de la pèrdua d’una manera que pot desafiar el seu acte-narrativa personal. Basant-nos en un model de construcció social del duel, aquest article presenta un estudi de cas en el qual analitzem les narratives del duel obtingudes a través d’un projecte fotogràfic personal. La metodologia narrativa de base visual utilitzada en el nostre estudi (producció fotogràfica) no sols permet formes multimodals d’expressió i comunicació en l’estudi del duel, sinó que també serveix d’ajuda perquè els individus puguin articular altres processos d’elaboració de significats que no poden transmetre’s únicament a través de la narrativa. L’article conclou amb una invitació a reflexionar sobre l’ús de la fotografia com a possible eina metodològica per a explorar les narratives del duel i com a eina terapèutica per a la construcció de significats i la continuació dels vincles amb el mort.

Jiménez-Alonso, B., & de Luna, I. B. (2021). Narratives of Loss: Exploring Grief through Photography. Qualitative Studies, 6(1), 91–115. https://doi.org/10.7146/qs.v6i1.124433

Ignacio Brescó de Luna (Universidad Autónoma de Madrid)