Internet Interdisciplinary Institute (UOC), Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación (UOC)

 

Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

Universitat Oberta de Catalunya

Rambla de Poblenou 156

08018 Barcelona

+34 93 450 5226

ncassian@uoc.edu

Més sobre Nizaiá Cassián:

Nizaiá Cassián Yde

Professora · UOC

Nizaiá Cassián Yde és doctora en Psicologia Social (UAB), professora dels Estudis de Psicologia i Educació de la Universitat Oberta de Catalunya, coordina l’àmbit de Feminismes de TFG del grau d’Educació Social. La seva pràctica acadèmica s’emmarca en les apostes feministes antiracistes, forma part del grup de recerca CareNet. Investiga entorn de geografies decolonials, feminisme marxista sobre la ciutat neoliberal, relacionis cos-espai, precarització del treball i acció política. Ha participat en recerques en l’àmbit estatal i europeu sobre les ètiques de la cura. Co-autora del llibre Per una acció social crítica. Tensions en la intervenció social (2019) que analitza críticament les relacions de poder, exclusió i “governamentalitat” que travessen la intervenció social. Participa en espais d’autorganització feminista i migrant.

La seva tesi va articular l’encreuament entre Estudis Urbans i geografia decolonial, l’anàlisi crítica de la gentrificació, la instrumentalització de la cultura en processos de transformació urbana i els seus efectes en l’espoli urbà, la jerarquització racial i colonial de les espacialitats urbanes i l’emblanquiment per despulla de l’espai públic. En els seus treballs li interessa com formes particulars d’espacialització es relacionen amb la concepció i govern del cos productiu i les infraestructures urbanes de la cura, generant efectes de violència i despulla, així com resistència i autoorganització comunitària.

Com a investigadora, ha participat en diversos projectes en el camp de les innovacions tecnològiques en l’àmbit de la cura i les reflexions ètiques que acompanyen aquestes transformacions: en el projecte europeu EFORTT “Ethical Frameworks for Telecare Technologies for Older People at Home” (FP7, 2008-2011), i en els projectes “Elderly, mitjans socials and social isolation” (RECERCAIXA-2012-ACUP-00325); “Science, Technology and Attention to Dependence” (Pla Nacional d’I+D+I, 2008-2011); “Feeling at home with TechnologiesAn analysis of the impact of (assistivetechnologies for the elderly and disables people” ( Ministeri d’Educació i Ciència, 2007-2009).

Ha participat activament en diversos espais feministes i pel dret a la ciutat, fent part de processos d’autoformació i recerca militant en aquest camp.

  • Estudis Urbans
  • Epistemologies Feministes i Escriptura
  • Lluites Antirracistes 

NOTÍCIES RELACIONADES

CONTACTE

Internet Interdisciplinary Institute IN3 UOC

 
Av. Carl Friedrich Gauss, 5,
08060 Casteldefels, Barcelona, Spain
+34 934 50 52 00
 

 

 

1 + 8 =