VINCLES-COVID – VINCLES en temps de pandèmia: entreteniment,
connectivitat social i suport

Per a les persones majors de 70 anys, les més castigades per la pandèmia (86% de les morts a Espanya), les mesures de distanciament no només han estat un factor protector, també han afavorit l’aïllament social, provocant  conseqüències negatives sobre la seva salut física i psicològica i danyant la seva dignitat i integritat moral. Les mesures de distanciament imposades han fet augmentar el risc d’abusos, maltractament i situacions de vulneració de drets envers a les persones grans, tant en el propi domicili com a les residències. Per a evitar aquestes conseqüències tan negatives, la digitalització dels serveis de suport i atenció a les persones grans i de les xarxes de suport veïnal i familiar ha estat essencial. En aquest sentit, el servei municipal VINCLESBCN ha estat una peça clau en l’articulació d’aquest tipus de respostes comunitàries: en primer lloc, perquè el seu objectiu principal ha estat la prevenció de l’aïllament social i la soledat no desitjada, un problema que es podia agreujar durant el confinament i post-confinament i com a conseqüència de la por al contagi, especialment entre les persones d’edat més avançada degut al risc de patir COVID-19. En segon lloc, el fet que VINCLESBCN sigui una xarxa social digital ha permès que les seves usuàries i usuaris mantinguin el contacte social sense necessitat de contacte físic, per tant, des de casa i de manera segura. És a dir, VINCLESBCN és un espai de socialització que no ha “tancat” durant la pandèmia i per tant les persones podien continuar trobant-se i continuar fent algunes activitats socials sense els riscos de la presencialitat. En tercer lloc, VINCLESBCN ha esdevingut un espai per donar resposta professional a les necessitats de salut, consell i companyia les persones grans derivades de la pandèmia. Per fer-ho s’han creat canals de suport específics per a la COVID-19 com el Canal Acompanyament, que ha tingut un doble objectiu: reforçar les dinàmiques d’ajuda mútua (digital) entre les usuàries i usuaris de VINCLESBCN; i detectar necessitats psicosocials i activar els recursos necessaris per donar-hi resposta. 

Aquest projecte vol avaluar si VINCLESBCN ha esdevingut una infraestructura que reforça la resiliència comunitària en situacions de crisis com la del COVID-19. 

L’objectiu del projecte VINCLES-COVID és avaluar l’actuació del servei en tots els canals durant la pandèmia per comprendre en quin sentit ha contribuït a reforçar la connectivitat social dels seus usuaris i la resiliència comunitària enfront de la pandèmia i per a qui ho ha fet i per a qui no. A través de la identificació de necessitats de connectivitat social i de suport cobertes i no cobertes pel servei, oferirem recomanacions que puguin ajudar al servei municipal VINCLESBCN a convertir-se en una infraestructura que reforci la resiliencia comunitaria de Barcelona, una ciutat cada vegada més envellida i que s’enfrontarà a crisis sanitàries i mediambientals cada vegada més freqüents.

      

Font finançament: Ajuntament de Barcelona | Departament de Promoció de Persones Grans

Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

Referència:

Data inici: 01/09/2020

Data final: 31/12/2020

Daniel López Gómez

Investigador principal

dlopezgo@uoc.edu