Projecte WUICOM-BCN

Comunitats d’interfície resilients al foc de Barcelona

Els incendis forestals suposen una amenaça creixent a les zones poblades a tot el món i especialment a l’arc mediterrani, amb un escenari de canvi climàtic que comporta incendis cada com més intensos i destructius. Poblacions amb interfície urbano-forestal –IUF–, com Barcelona amb els seus barris perimetrals estesos pel Parc Natural Serra de Collserola, són especialment vulnerables als incendis degut a una manca de consideració d’aspectes bàsics per a la prevenció i protecció de béns i persones en la seva planificació, desenvolupament i gestió del risc.

El projecte WUICOM-BCN Comunitats d’interfície resilients al foc de Barcelona pretén dur a terme una anàlisi holística del risc d’incendi a la IUF de Barcelona –posant el focus en la detecció de vulnerabilitats socials, ecosistèmiques i infrastructurals– i desenvolupar estratègies específiques per a la ciutat que permetin incrementar la resiliència al foc en aquells espais més vulnerables. Explotant sinèrgies entre l’enginyeria del foc i la sociologia dels desastres i comptant amb espais de cocreació amb la ciutadania i agents locals, WUICOM-BCN desenvoluparà i aplicarà tecnologies per analitzar el risc i el comportament dels incendis d’IUF. Alhora, treballarà amb metodologies d’anàlisi de les dimensions socials implicades en la vulnerabilitat i la resiliència als incendis per tal que les solucions proposades per a la prevenció i autoprotecció siguin inclusives i sensibles a la diversitat i la intersecció de diverses formes de vulnerabilitat social.

Per tal de portar a terme aquests tasques, el projecte desenvoluparà dos estudis de cas: Can Rectoret (Les Planes) i Sant Genís dels Agudells (Horta-Guinardó), ambdós barris de Barcelona amb territori a la vessant sud del Paratge Natural Serra de Collserola. Can Rectoret té un alt risc d’incendi forestal i de penetrabilitat del foc debut al tipus d’interfície urbano-forestal (on es barregen edificacions amb vegetació i amb contacte directe amb la massa forestal contínua), a l’orientació del barri (WSW), a la seva complexa topografia, als vents predominants i a la presència de combustibles residencials. Sant Genís dels Agudells té una zona urbana consolidada amb torres d’apartaments i altres edificacions altes, on hi ha un elevat risc d’ignició i de propagació d’incendis des d’aquesta zona cap al Parc Natural Serra de Collserola, on també s’hi troben instal·lacions vulnerables com residències, escoles, centres de formació, un club esportiu i una benzinera.

Com a resultat de la recerca realitzada a WUICOM-BCN, es dissenyarà un pla d’acció sostenible per a la resiliència als incendis a les zones d’especial vulnerabilitat de Barcelona que sigui exportable a altres IUFs metropolitanes i que serveixi per informar polítiques públiques i fomentar la participació ciutadana en la sensibilització i protecció davant dels incendis.