Aportem coneixement als debates acadèmics i socials en el camp de les cures, la discapacitat, el genere, l’envelliment, en situacions d’incertesa, emergència i innovació social i tecnològica.

 

PUBLICACIONS

2023

The relational, emotional and infrastructural work of older people in pandemic digital interventions

The relational, emotional and infrastructural work of older people in pandemic digital interventions

Pedagogía crip y la revolución de los cuerpos

Pedagogía crip y la revolución de los cuerpos

CUSAM:Dones cuidadores de persones amb trastorn mental greu: reptes per a una cura democràtica i col·lectiva

CUSAM:Dones cuidadores de persones amb trastorn mental greu: reptes per a una cura democràtica i col·lectiva

Comunicació del risc i ciutadania: la visió dels barris de ponent

Comunicació del risc i ciutadania: la visió dels barris de ponent

Alexandre Molina

Clàudia Torrens

The social connectedness of digital practices in later life: It’s not just about learning, it’s all about relationships

The social connectedness of digital practices in later life: It’s not just about learning, it’s all about relationships

Technological ageism in sheltered housing for older adults: an intersectional approach

Technological ageism in sheltered housing for older adults: an intersectional approach

Understanding the relationship between gender and mental health in adolescence: the Gender Adherence Index (GAI)

Understanding the relationship between gender and mental health in adolescence: the Gender Adherence Index (GAI)

An Ethnographic Inventory: Field Devices for Anthropological Inquiry

An Ethnographic Inventory: Field Devices for Anthropological Inquiry

Essential workers balancing life and work during the COVID-19 syndemic in Spain: a qualitative and gender-based study

Essential workers balancing life and work during the COVID-19 syndemic in Spain: a qualitative and gender-based study

Habitar la suficiència per a sostenir la vida

Habitar la suficiència per a sostenir la vida

Multimodal Appreciation: Prototypes for the Evaluation and Institutionalisation of More-than-Textual Ethnography

Multimodal Appreciation: Prototypes for the Evaluation and Institutionalisation of More-than-Textual Ethnography

RESIST: Testejant Solucions Adaptatives Per A Reptes Climàtics

RESIST: Testejant Solucions Adaptatives Per A Reptes Climàtics

l cos i la ciutat: Coneixement i política de l’accessibilitat urbana

l cos i la ciutat: Coneixement i política de l’accessibilitat urbana

xcol. Un Inventari Etnogràfic

xcol. Un Inventari Etnogràfic

On the Social Dimensions of Disposal

On the Social Dimensions of Disposal

Unravelling reactionary care: the experience of mother-caregivers of adults with severe mental disorders in Catalonia

Unravelling reactionary care: the experience of mother-caregivers of adults with severe mental disorders in Catalonia

El ejemplo a seguir: la posibilidad de crítica a las políticas de inclusión de Personas en Situación Discapacidad bajo una exacerbada lógica de mercado

El ejemplo a seguir: la posibilidad de crítica a las políticas de inclusión de Personas en Situación Discapacidad bajo una exacerbada lógica de mercado

Les arts vivants comme facilitateurs de dialogue et de rencontre dans l’interculturel Réflexions à partir du projet Vulnus

Les arts vivants comme facilitateurs de dialogue et de rencontre dans l’interculturel Réflexions à partir du projet Vulnus

2022

The relational, emotional and infrastructural work of older people in pandemic digital interventions

The relational, emotional and infrastructural work of older people in pandemic digital interventions

Pedagogía crip y la revolución de los cuerpos

Pedagogía crip y la revolución de los cuerpos

CUSAM:Dones cuidadores de persones amb trastorn mental greu: reptes per a una cura democràtica i col·lectiva

CUSAM:Dones cuidadores de persones amb trastorn mental greu: reptes per a una cura democràtica i col·lectiva

Comunicació del risc i ciutadania: la visió dels barris de ponent

Comunicació del risc i ciutadania: la visió dels barris de ponent

Alexandre Molina

Clàudia Torrens

The social connectedness of digital practices in later life: It’s not just about learning, it’s all about relationships

The social connectedness of digital practices in later life: It’s not just about learning, it’s all about relationships

Technological ageism in sheltered housing for older adults: an intersectional approach

Technological ageism in sheltered housing for older adults: an intersectional approach

Understanding the relationship between gender and mental health in adolescence: the Gender Adherence Index (GAI)

Understanding the relationship between gender and mental health in adolescence: the Gender Adherence Index (GAI)

An Ethnographic Inventory: Field Devices for Anthropological Inquiry

An Ethnographic Inventory: Field Devices for Anthropological Inquiry

Essential workers balancing life and work during the COVID-19 syndemic in Spain: a qualitative and gender-based study

Essential workers balancing life and work during the COVID-19 syndemic in Spain: a qualitative and gender-based study

Habitar la suficiència per a sostenir la vida

Habitar la suficiència per a sostenir la vida

Multimodal Appreciation: Prototypes for the Evaluation and Institutionalisation of More-than-Textual Ethnography

Multimodal Appreciation: Prototypes for the Evaluation and Institutionalisation of More-than-Textual Ethnography

RESIST: Testejant Solucions Adaptatives Per A Reptes Climàtics

RESIST: Testejant Solucions Adaptatives Per A Reptes Climàtics

l cos i la ciutat: Coneixement i política de l’accessibilitat urbana

l cos i la ciutat: Coneixement i política de l’accessibilitat urbana

xcol. Un Inventari Etnogràfic

xcol. Un Inventari Etnogràfic

On the Social Dimensions of Disposal

On the Social Dimensions of Disposal

Unravelling reactionary care: the experience of mother-caregivers of adults with severe mental disorders in Catalonia

Unravelling reactionary care: the experience of mother-caregivers of adults with severe mental disorders in Catalonia

El ejemplo a seguir: la posibilidad de crítica a las políticas de inclusión de Personas en Situación Discapacidad bajo una exacerbada lógica de mercado

El ejemplo a seguir: la posibilidad de crítica a las políticas de inclusión de Personas en Situación Discapacidad bajo una exacerbada lógica de mercado

Les arts vivants comme facilitateurs de dialogue et de rencontre dans l’interculturel Réflexions à partir du projet Vulnus

Les arts vivants comme facilitateurs de dialogue et de rencontre dans l’interculturel Réflexions à partir du projet Vulnus

2021

The relational, emotional and infrastructural work of older people in pandemic digital interventions

The relational, emotional and infrastructural work of older people in pandemic digital interventions

Pedagogía crip y la revolución de los cuerpos

Pedagogía crip y la revolución de los cuerpos

CUSAM:Dones cuidadores de persones amb trastorn mental greu: reptes per a una cura democràtica i col·lectiva

CUSAM:Dones cuidadores de persones amb trastorn mental greu: reptes per a una cura democràtica i col·lectiva

Comunicació del risc i ciutadania: la visió dels barris de ponent

Comunicació del risc i ciutadania: la visió dels barris de ponent

Alexandre Molina

Clàudia Torrens

The social connectedness of digital practices in later life: It’s not just about learning, it’s all about relationships

The social connectedness of digital practices in later life: It’s not just about learning, it’s all about relationships

Technological ageism in sheltered housing for older adults: an intersectional approach

Technological ageism in sheltered housing for older adults: an intersectional approach

Understanding the relationship between gender and mental health in adolescence: the Gender Adherence Index (GAI)

Understanding the relationship between gender and mental health in adolescence: the Gender Adherence Index (GAI)

An Ethnographic Inventory: Field Devices for Anthropological Inquiry

An Ethnographic Inventory: Field Devices for Anthropological Inquiry

Essential workers balancing life and work during the COVID-19 syndemic in Spain: a qualitative and gender-based study

Essential workers balancing life and work during the COVID-19 syndemic in Spain: a qualitative and gender-based study

Habitar la suficiència per a sostenir la vida

Habitar la suficiència per a sostenir la vida

Multimodal Appreciation: Prototypes for the Evaluation and Institutionalisation of More-than-Textual Ethnography

Multimodal Appreciation: Prototypes for the Evaluation and Institutionalisation of More-than-Textual Ethnography

RESIST: Testejant Solucions Adaptatives Per A Reptes Climàtics

RESIST: Testejant Solucions Adaptatives Per A Reptes Climàtics

l cos i la ciutat: Coneixement i política de l’accessibilitat urbana

l cos i la ciutat: Coneixement i política de l’accessibilitat urbana

xcol. Un Inventari Etnogràfic

xcol. Un Inventari Etnogràfic

On the Social Dimensions of Disposal

On the Social Dimensions of Disposal

Unravelling reactionary care: the experience of mother-caregivers of adults with severe mental disorders in Catalonia

Unravelling reactionary care: the experience of mother-caregivers of adults with severe mental disorders in Catalonia

El ejemplo a seguir: la posibilidad de crítica a las políticas de inclusión de Personas en Situación Discapacidad bajo una exacerbada lógica de mercado

El ejemplo a seguir: la posibilidad de crítica a las políticas de inclusión de Personas en Situación Discapacidad bajo una exacerbada lógica de mercado

Les arts vivants comme facilitateurs de dialogue et de rencontre dans l’interculturel Réflexions à partir du projet Vulnus

Les arts vivants comme facilitateurs de dialogue et de rencontre dans l’interculturel Réflexions à partir du projet Vulnus

2020

The relational, emotional and infrastructural work of older people in pandemic digital interventions

The relational, emotional and infrastructural work of older people in pandemic digital interventions

Pedagogía crip y la revolución de los cuerpos

Pedagogía crip y la revolución de los cuerpos

CUSAM:Dones cuidadores de persones amb trastorn mental greu: reptes per a una cura democràtica i col·lectiva

CUSAM:Dones cuidadores de persones amb trastorn mental greu: reptes per a una cura democràtica i col·lectiva

Comunicació del risc i ciutadania: la visió dels barris de ponent

Comunicació del risc i ciutadania: la visió dels barris de ponent

Alexandre Molina

Clàudia Torrens

The social connectedness of digital practices in later life: It’s not just about learning, it’s all about relationships

The social connectedness of digital practices in later life: It’s not just about learning, it’s all about relationships

Technological ageism in sheltered housing for older adults: an intersectional approach

Technological ageism in sheltered housing for older adults: an intersectional approach

Understanding the relationship between gender and mental health in adolescence: the Gender Adherence Index (GAI)

Understanding the relationship between gender and mental health in adolescence: the Gender Adherence Index (GAI)

An Ethnographic Inventory: Field Devices for Anthropological Inquiry

An Ethnographic Inventory: Field Devices for Anthropological Inquiry

Essential workers balancing life and work during the COVID-19 syndemic in Spain: a qualitative and gender-based study

Essential workers balancing life and work during the COVID-19 syndemic in Spain: a qualitative and gender-based study

Habitar la suficiència per a sostenir la vida

Habitar la suficiència per a sostenir la vida

Multimodal Appreciation: Prototypes for the Evaluation and Institutionalisation of More-than-Textual Ethnography

Multimodal Appreciation: Prototypes for the Evaluation and Institutionalisation of More-than-Textual Ethnography

RESIST: Testejant Solucions Adaptatives Per A Reptes Climàtics

RESIST: Testejant Solucions Adaptatives Per A Reptes Climàtics

l cos i la ciutat: Coneixement i política de l’accessibilitat urbana

l cos i la ciutat: Coneixement i política de l’accessibilitat urbana

xcol. Un Inventari Etnogràfic

xcol. Un Inventari Etnogràfic

On the Social Dimensions of Disposal

On the Social Dimensions of Disposal

Unravelling reactionary care: the experience of mother-caregivers of adults with severe mental disorders in Catalonia

Unravelling reactionary care: the experience of mother-caregivers of adults with severe mental disorders in Catalonia

El ejemplo a seguir: la posibilidad de crítica a las políticas de inclusión de Personas en Situación Discapacidad bajo una exacerbada lógica de mercado

El ejemplo a seguir: la posibilidad de crítica a las políticas de inclusión de Personas en Situación Discapacidad bajo una exacerbada lógica de mercado

Les arts vivants comme facilitateurs de dialogue et de rencontre dans l’interculturel Réflexions à partir du projet Vulnus

Les arts vivants comme facilitateurs de dialogue et de rencontre dans l’interculturel Réflexions à partir du projet Vulnus

2019

The relational, emotional and infrastructural work of older people in pandemic digital interventions

The relational, emotional and infrastructural work of older people in pandemic digital interventions

Pedagogía crip y la revolución de los cuerpos

Pedagogía crip y la revolución de los cuerpos

CUSAM:Dones cuidadores de persones amb trastorn mental greu: reptes per a una cura democràtica i col·lectiva

CUSAM:Dones cuidadores de persones amb trastorn mental greu: reptes per a una cura democràtica i col·lectiva

Comunicació del risc i ciutadania: la visió dels barris de ponent

Comunicació del risc i ciutadania: la visió dels barris de ponent

Alexandre Molina

Clàudia Torrens

The social connectedness of digital practices in later life: It’s not just about learning, it’s all about relationships

The social connectedness of digital practices in later life: It’s not just about learning, it’s all about relationships

Technological ageism in sheltered housing for older adults: an intersectional approach

Technological ageism in sheltered housing for older adults: an intersectional approach

Understanding the relationship between gender and mental health in adolescence: the Gender Adherence Index (GAI)

Understanding the relationship between gender and mental health in adolescence: the Gender Adherence Index (GAI)

An Ethnographic Inventory: Field Devices for Anthropological Inquiry

An Ethnographic Inventory: Field Devices for Anthropological Inquiry

Essential workers balancing life and work during the COVID-19 syndemic in Spain: a qualitative and gender-based study

Essential workers balancing life and work during the COVID-19 syndemic in Spain: a qualitative and gender-based study

Habitar la suficiència per a sostenir la vida

Habitar la suficiència per a sostenir la vida

Multimodal Appreciation: Prototypes for the Evaluation and Institutionalisation of More-than-Textual Ethnography

Multimodal Appreciation: Prototypes for the Evaluation and Institutionalisation of More-than-Textual Ethnography

RESIST: Testejant Solucions Adaptatives Per A Reptes Climàtics

RESIST: Testejant Solucions Adaptatives Per A Reptes Climàtics

l cos i la ciutat: Coneixement i política de l’accessibilitat urbana

l cos i la ciutat: Coneixement i política de l’accessibilitat urbana

xcol. Un Inventari Etnogràfic

xcol. Un Inventari Etnogràfic

On the Social Dimensions of Disposal

On the Social Dimensions of Disposal

Unravelling reactionary care: the experience of mother-caregivers of adults with severe mental disorders in Catalonia

Unravelling reactionary care: the experience of mother-caregivers of adults with severe mental disorders in Catalonia

El ejemplo a seguir: la posibilidad de crítica a las políticas de inclusión de Personas en Situación Discapacidad bajo una exacerbada lógica de mercado

El ejemplo a seguir: la posibilidad de crítica a las políticas de inclusión de Personas en Situación Discapacidad bajo una exacerbada lógica de mercado

Les arts vivants comme facilitateurs de dialogue et de rencontre dans l’interculturel Réflexions à partir du projet Vulnus

Les arts vivants comme facilitateurs de dialogue et de rencontre dans l’interculturel Réflexions à partir du projet Vulnus

2018

The relational, emotional and infrastructural work of older people in pandemic digital interventions

The relational, emotional and infrastructural work of older people in pandemic digital interventions

Pedagogía crip y la revolución de los cuerpos

Pedagogía crip y la revolución de los cuerpos

CUSAM:Dones cuidadores de persones amb trastorn mental greu: reptes per a una cura democràtica i col·lectiva

CUSAM:Dones cuidadores de persones amb trastorn mental greu: reptes per a una cura democràtica i col·lectiva

Comunicació del risc i ciutadania: la visió dels barris de ponent

Comunicació del risc i ciutadania: la visió dels barris de ponent

Alexandre Molina

Clàudia Torrens

The social connectedness of digital practices in later life: It’s not just about learning, it’s all about relationships

The social connectedness of digital practices in later life: It’s not just about learning, it’s all about relationships

Technological ageism in sheltered housing for older adults: an intersectional approach

Technological ageism in sheltered housing for older adults: an intersectional approach

Understanding the relationship between gender and mental health in adolescence: the Gender Adherence Index (GAI)

Understanding the relationship between gender and mental health in adolescence: the Gender Adherence Index (GAI)

An Ethnographic Inventory: Field Devices for Anthropological Inquiry

An Ethnographic Inventory: Field Devices for Anthropological Inquiry

Essential workers balancing life and work during the COVID-19 syndemic in Spain: a qualitative and gender-based study

Essential workers balancing life and work during the COVID-19 syndemic in Spain: a qualitative and gender-based study

Habitar la suficiència per a sostenir la vida

Habitar la suficiència per a sostenir la vida

Multimodal Appreciation: Prototypes for the Evaluation and Institutionalisation of More-than-Textual Ethnography

Multimodal Appreciation: Prototypes for the Evaluation and Institutionalisation of More-than-Textual Ethnography

RESIST: Testejant Solucions Adaptatives Per A Reptes Climàtics

RESIST: Testejant Solucions Adaptatives Per A Reptes Climàtics

l cos i la ciutat: Coneixement i política de l’accessibilitat urbana

l cos i la ciutat: Coneixement i política de l’accessibilitat urbana

xcol. Un Inventari Etnogràfic

xcol. Un Inventari Etnogràfic

On the Social Dimensions of Disposal

On the Social Dimensions of Disposal

Unravelling reactionary care: the experience of mother-caregivers of adults with severe mental disorders in Catalonia

Unravelling reactionary care: the experience of mother-caregivers of adults with severe mental disorders in Catalonia

El ejemplo a seguir: la posibilidad de crítica a las políticas de inclusión de Personas en Situación Discapacidad bajo una exacerbada lógica de mercado

El ejemplo a seguir: la posibilidad de crítica a las políticas de inclusión de Personas en Situación Discapacidad bajo una exacerbada lógica de mercado

Les arts vivants comme facilitateurs de dialogue et de rencontre dans l’interculturel Réflexions à partir du projet Vulnus

Les arts vivants comme facilitateurs de dialogue et de rencontre dans l’interculturel Réflexions à partir du projet Vulnus

2014

The relational, emotional and infrastructural work of older people in pandemic digital interventions

The relational, emotional and infrastructural work of older people in pandemic digital interventions

Pedagogía crip y la revolución de los cuerpos

Pedagogía crip y la revolución de los cuerpos

CUSAM:Dones cuidadores de persones amb trastorn mental greu: reptes per a una cura democràtica i col·lectiva

CUSAM:Dones cuidadores de persones amb trastorn mental greu: reptes per a una cura democràtica i col·lectiva

Comunicació del risc i ciutadania: la visió dels barris de ponent

Comunicació del risc i ciutadania: la visió dels barris de ponent

Alexandre Molina

Clàudia Torrens

The social connectedness of digital practices in later life: It’s not just about learning, it’s all about relationships

The social connectedness of digital practices in later life: It’s not just about learning, it’s all about relationships

Technological ageism in sheltered housing for older adults: an intersectional approach

Technological ageism in sheltered housing for older adults: an intersectional approach

Understanding the relationship between gender and mental health in adolescence: the Gender Adherence Index (GAI)

Understanding the relationship between gender and mental health in adolescence: the Gender Adherence Index (GAI)

An Ethnographic Inventory: Field Devices for Anthropological Inquiry

An Ethnographic Inventory: Field Devices for Anthropological Inquiry

Essential workers balancing life and work during the COVID-19 syndemic in Spain: a qualitative and gender-based study

Essential workers balancing life and work during the COVID-19 syndemic in Spain: a qualitative and gender-based study

Habitar la suficiència per a sostenir la vida

Habitar la suficiència per a sostenir la vida

Multimodal Appreciation: Prototypes for the Evaluation and Institutionalisation of More-than-Textual Ethnography

Multimodal Appreciation: Prototypes for the Evaluation and Institutionalisation of More-than-Textual Ethnography

RESIST: Testejant Solucions Adaptatives Per A Reptes Climàtics

RESIST: Testejant Solucions Adaptatives Per A Reptes Climàtics

l cos i la ciutat: Coneixement i política de l’accessibilitat urbana

l cos i la ciutat: Coneixement i política de l’accessibilitat urbana

xcol. Un Inventari Etnogràfic

xcol. Un Inventari Etnogràfic

On the Social Dimensions of Disposal

On the Social Dimensions of Disposal

Unravelling reactionary care: the experience of mother-caregivers of adults with severe mental disorders in Catalonia

Unravelling reactionary care: the experience of mother-caregivers of adults with severe mental disorders in Catalonia

El ejemplo a seguir: la posibilidad de crítica a las políticas de inclusión de Personas en Situación Discapacidad bajo una exacerbada lógica de mercado

El ejemplo a seguir: la posibilidad de crítica a las políticas de inclusión de Personas en Situación Discapacidad bajo una exacerbada lógica de mercado

Les arts vivants comme facilitateurs de dialogue et de rencontre dans l’interculturel Réflexions à partir du projet Vulnus

Les arts vivants comme facilitateurs de dialogue et de rencontre dans l’interculturel Réflexions à partir du projet Vulnus

CONTACT

Internet Interdisciplinary Institute IN3 UOC

 
Av. Carl Friedrich Gauss, 5,
08060 Casteldefels, Barcelona, Spain
+34 934 50 52 00
 

 

13 + 8 =